บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retrofit retrofitted retrofitted ติดตั้งเพิ่มเติม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

retrofit เรโทรฟิต / retrofitted เรโทรฟิตดิด / retrofitted / เรโทรฟิตดิด / ติดตั้งเพิ่มเติม

retrofit / เรโทรฟิต / retrofit เรโทรฟิต / retrofit เรโทรฟิต /  ติดตั้งเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He retrofits baby seat to his car.
คำอ่าน ฮี เรโทรฟิตสึ เบบี ซี่ท ทู ฮิส คาร
คำแปล เขาติดตั้งเพิ่ม /He retrofits ที่นั่งเด็ก /baby seat ในรถของเขา /to his car

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They retrofit the water heater to the bathroom.
คำอ่าน เด เรโทรฟิต เดอะ วอเตอ ฮีทเดอะ ทู เดอะ บ๊าทรูม
คำแปล พวกเขาติดตั้ง /They retrofit เครื่องทำน้ำอุ่น /the water heater ในห้องน้ำ /to the bathroom

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They retrofit the car interior.
คำอ่าน เด เรโทรฟิต เดอะ คา อินทีเรีย
คำแปล พวกเขาตกแต่ง /They retrofit ภายในรถ /the car interior เพิ่มเติม

 

ประโยค He retrofits the ceiling fan to his room.
คำอ่าน ฮี เรโทรฟิตสึ เดอะ ซีลลิง แฟน ทู ฮิส รูม
คำแปล เขาติดตั้ง He retrofits พัดลมเพดาน the ceiling fan เพิ่มเติม ในห้องของเขา / to his room

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He retrofitted baby seat to his car yesterday.
คำอ่าน ฮี เรโทรฟิตดิด เบบี ซี่ท ทู ฮิส คาร เยสสะเตอเด
คำแปล เขาติดตั้งเพิ่ม /He retrofitted ที่นั่งเด็ก /baby seat ในรถของเขา /to his car เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has retrofitted baby seat to his car already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เรโทรฟิต เบบี ซี่ท ทู ฮิส คาร ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้ติดตั้งเพิ่ม /He has retrofitted ที่นั่งเด็ก /baby seat ในรถของเขา /to his car เรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have retrofit the water heater to the bathroom.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ เรโทรฟิต เดอะ วอเตอ ฮีทเดอะ ทู เดอะ บ๊าทรูม
คำแปล พวกเขาได้ติดตั้ง /They have retrofit เครื่องทำน้ำอุ่น /the water heater ในห้องน้ำ /to the bathroom

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are retrofitting the water heater to the bathroom.
คำอ่าน เด อาร เรโทรฟิต เดอะ วอเตอ ฮีทเดอะ ทู เดอะ บ๊าทรูม
คำแปล พวกเขากำลังติดตั้ง /They are retrofitting เครื่องทำน้ำอุ่น /the water heater ในห้องน้ำ /to the bathroom

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will retrofit baby seat to his car tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล เรโทรฟิต เบบี ซี่ท ทู ฮิส คาร ทูโมโร
คำแปล เขาจะติดตั้งเพิ่ม /He will retrofit ที่นั่งเด็ก /baby seat ในรถของเขา /to his car พรุ่งนี้

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overshoot overshot overshot ทำเลยเถิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น