บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง fit fitted fitted พอเหมาะ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

fit ฟิท/ fitted ฟิทดิด / fitted ฟิทดิด /พอเหมาะ, เข้ารูป, เหมาะกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค This jean fits me.
คำอ่าน ดิส จีน ฟิทสึ มี
คำแปล กางเกงยีนนี้/This jean เหมาะหรือพอดี/fits กับฉัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค This jean fitted him.
คำอ่าน ดิส จีน ฟิทเดด ฮีม
คำแปล กางเกงยีนตัวนี้ พอดีกับเขา/fitted him เป็นเรื่องในอดีต เคยพอดี ใส่ได้พอดี แต่ปัจจุบันใส่ไม่ได้แล้ว เพราะน้ำหนักตัวเขาเพิ่มขึ้นอย่าง มาก

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค This dress has fitted her in very well.
คำอ่าน ดิส เดรสสึ แฮสสึ ฟิทดิด เฮอ อิน เวหริ เวล
คำแปล ชุดนี้/this dress ได้ดูเข้ากันกับเธอ/has fitted her ได้เป็นอย่างดี/in very well เป็นชุดที่ใส่แล้วดูเข้ากันมาก ทำให้เธอดูดีมาก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค It's a fitting dress for her..
คำอ่าน อิท สะ ฟิทติง เดรส ฟอร เฮอ
คำแปล มัน เป็นชุดที่เหมาะสม/a fitting dress for กับหล่อน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

set /เซ็ต / เข้ารูป