บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง seek sought sought ค้นหา เสาะหา แสวงหา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

seek ซี้ก / sought ซอท / sought ซอท / ค้นหา สืบ เสาะ แสวงหา งม หาทาง ค้นคว้าหา

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He seeks job in his province.
คำอ่าน ฮี ซี้กสึ จ็อบ อิน ฮิส พร็อบวิน
คำแปล เขาเสาะหางาน /He seeks job ภายในจังหวัดของเขา /in his province

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They seek the truth about UFO.
คำอ่าน เด ซี้ก เดอะ ทรู้ด อะเบ้า ยูเอฟโอ
คำแปล พวกเขาแสวงหา / They seek ความจริง / the truth เกี่ยวกับ UFO /about UFO

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He seeks the real happiness in his life. .
คำอ่าน ฮี ซี้กสึ เดอะ เรียล แฮปปี้เนส อิน ฮิส ไล้ฝึ
คำแปล เขาเสาะแสวงหา/ He seeks ความสุขที่แท้จริง /the real happiness ในชีวิต / in his life

 

ประโยค They seek new opportunities jobs.
คำอ่าน เด ซี้ก นิว ออพโปจูนิตี้สึ จ็อบสึ
คำแปล พวกเขาเสาะแสวงหา /They seek โอกาสทำงานใหม่ๆ /new opportunities jobs

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He sought job in his province.
คำอ่าน ฮี ซ้อด จ็อบ อิน ฮิส พร็อบวิน
คำแปล เขาเสาะหางาน /He sought job ภายในจังหวัดของเขา /in his province

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sought job in his province for months.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ซ้อด จ็อบ อิน ฮิส พร็อบวิน ฟอร มันสึ
คำแปล เขาได้เสาะหางาน /He has sought job ภายในจังหวัดของเขา /in his province มาหลายเดือนแล้ว / for months

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sought the truth about UFO for many years.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ซ้อด เดอะ ทรู้ด อะเบ้า ยูเอฟโอ ฟอร แมนหนิ เยียสึ
คำแปล พวกเขาได้แสวงหา /They have sought ความจริง / the truth เกี่ยวกับ UFO /about UFO เป็นเวลาหลายปีแล้ว /for many years

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is seeking job in his province.
คำอ่าน ฮี อิส ซี้กกิง จ็อบ อิน ฮิส พร็อบวิน
คำแปล เขาเสาะหางาน /He is seeking job ภายในจังหวัดของเขา /in his province

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will seek job in his province.
คำอ่าน ฮี วิล ซี้ก จ็อบ อิน ฮิส พร็อบวิน
คำแปล เขาจะเสาะหางาน /He will seek job ภายในจังหวัดของเขา /in his province

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

search / เสิ๊ด / เสาะหา
trace / เทรซ / สืบเสาะ