บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง see saw seen เห็น พบ มอง ดู ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

see ซี / saw ซอ / seen ซีน / เห็น พบ มอง ดู เข้าใจ ดูแล

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She always sees her son as a child.
คำอ่าน ชี ออลเว ซีสึ เฮอ ซัน แอส อะ ชาย
คำแปล หล่อนมักจะเห็นอยู่เสมอ /She always sees เหมือนลูกชายของตน /her son ยังเป็นเด็ก / as a child

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They see only my faults.
คำอ่าน เด ซี โอนหลิ มาย ฟอลสึ
คำแปล พวกเขาเห็นแต่ /They see only ความผิดพลาดของฉัน /my faults (เหมือนกับว่าจ้องจับผิด และเลือกจับเฉพาะด้านไม่ดี)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค We see him today.
คำอ่าน วี ซี ฮิม ทูเด
คำแปล พวกเราพบ หรือเห็น / We see เขาวัน /him today

 

ประโยค He always sees everything in positive.
คำอ่าน ฮี ออลเวสึ ซีสึ เอฟวะหริซิง อิน โพสิทีฟ
คำแปล (เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดี) เขามักจะเห็นทุกอย่าง /He always sees everything ในด้านดีหรือด้านบวก /in positive อยู่เสมอ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค I saw his new wife yesterday.
คำอ่าน ไอ ซอ ฮิส นิว ไว้ฝึ เยสสะเตอเด
คำแปล ฉันเห็น /I saw ภรรยาใหม่ของเขา /his new wife เมื่อวานนี้/ yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has seen my new wife already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ซีน มาย นิว ไว้ฝึ ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้เห็น /He has seen ภรรยาใหม่ของฉัน /my new wife แล้ว /already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have seen only my faults.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ซีน โอนหลิ มาย ฟอลสึ
คำแปล พวกเขาได้เห็นแต่ /They have seen only ความผิดพลาดของฉัน /my faults (เหมือนกับว่าจ้องจับผิด และเลือกจับเฉพาะด้านไม่ดี ด้านดีไม่เคยเห็นเลย)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค I am seeing her.
คำอ่าน ไอ แอม ซีอิง เฮอ
คำแปล ฉันกำลังดูเธอ (ดูกัน คบหากัน) I am seeing her .

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค We will see you tomorrow.
คำอ่าน วี วิล ซี ยู ทูโมโร
คำแปล พวกเราจะพบคุณ /We will see you พรุ่งนี้ tomorrow

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

look / ลุ้ค / เห็น มอง
watch / วอชฉุ / ชม