บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shed shed shed เท, สลัด, ทิ้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

shed เช่ด / shed เช่ด / shed เช่ด / เท สลัด ทิ้ง หลังน้ำตา ปลด สละ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She sheds tears happily after winning the contest.
คำอ่าน ชี เช่ดสึ เทียสึ แฮ๊ฟ ปิหลิ อ๊าฟฟะเตอะ วิ๊นนิง เดอะ ค๊อนเทสสะถึ
คำแปล เธอหลั่งน้ำตา /She sheds tear อย่างมีความสุข /happilyหลังจากชนะการแข่งขัน / after winning the contest

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค Some kind of trees shed the leaves in winter.
คำอ่าน ซัม คาย ออฟ ทรีสึ เช่ด เดอะ ลีฟสึ อิน วิ๊นเท่อะ
คำแปล ต้นไม้บางชนิด /Some kind of trees สลัดใบ /shed the leavesในฤดูหนาว / in winter คำนาม tree เติม s หมายถึงต้นไม้หลาย ต้น จึงต้องเป็นพหูพจน์

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The cat sheds hair.
คำอ่าน เดอะ แค้ท เช่ดสึ แฮร
คำแปล แมว /The cat สลัด /sheds ขน / hair

 

ประโยค The snake sheds its skin.
คำอ่าน เดอะ สะเน้ก เช่ดสึ อิดสึ สกิน
คำแปล งู ลอกคราบ สัตว์ชนิดอื่นที่ใช้กริยานี้ได้เหมือนกัน เช่น จิ้งจก The lizard sheds

 

ประโยค He sheds blood because of the accident.
คำอ่าน ฮี เช้ดสึ บลาด บีคอส ออฟ ดิ แอ็กซิเด็น
คำแปล เขาหลั่งเลือดออกมา / He sheds blood เพราะอุบัติเหตุ /because of the accident.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She shed tears happily after winning the contest.
คำอ่าน ชี เช่ด เทียสึ แฮ๊ฟ ปิหลิ อ๊าฟฟะเตอะ วิ๊นนิง เดอะ ค๊อนเทสสะถึ
คำแปล เธอหลั่งน้ำตา /She shed tear อย่างมีความสุข /happilyหลังจากชนะการแข่งขัน / after winning the contest

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has shed tears happily after winning the contest.
คำอ่าน ชี แฮ่ส เช่ด เทียสึ แฮ๊ฟ ปิหลิ อ๊าฟฟะเตอะ วิ๊นนิง เดอะ ค๊อนเทสสะถึ
คำแปล เธอได้หลั่งน้ำตา /She has shed tear อย่างมีความสุข /happilyหลังจากชนะการแข่งขัน / after winning the contest

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค Some kind of trees have shed the leaves in winter.
คำอ่าน ซัม คาย ออฟ ทรีสึ แฮ่ฟ เช่ด เดอะ ลีฟสึ อิน วิ๊นเท่อะ
คำแปล ต้นไม้บางชนิด /Some kind of trees ได้สลัดใบ /have shed the leavesในฤดูหนาว / in winter แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค Some kind of trees are shedding the leaves in winter.
คำอ่าน ซัม คาย ออฟ ทรีสึ อาร เช้ดดิง เดอะ ลีฟสึ อิน วิ๊นเท่อะ
คำแปล ต้นไม้บางชนิด /Some kind of trees ได้สลัดใบ /are shedding the leavesในฤดูหนาว / in winter แล้ว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค Some kind of trees will shed the leaves in winter.
คำอ่าน ซัม คาย ออฟ ทรีสึ วิล เช่ด เดอะ ลีฟสึ อิน วิ๊นเท่อะ
คำแปล ต้นไม้บางชนิด /Some kind of trees ได้สลัดใบ /will shed the leavesในฤดูหนาว / in winter แล้ว

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

flow / โฟล / ไหล
fling / ฟลิง / สลัด
release / รีลีส /ปลด

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sunburn sunburnt sunburnt ถูกแดดเผา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น