บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shit shit shit ขับถ่าย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

กริยานี้มี 3 รูปด้วยกัน

shit shit shit ขับถ่าย

shit shitted shitted ขับถ่าย

shit shat shat ขับถ่าย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He shits every morning at 7:00 a. m.
คำอ่าน ฮี ชิดสึ เอฟวะหริ มอนิง แอ้ด เซเวน เอ เอ็ม
คำแปล เขาขับถ่าย /He shits ทุกเช้า /every morning เวลา 7 โมงเช้า / at 7:00 a. m

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค His dogs shit around the house.
คำอ่าน ฮิส ด้อกสึ ชิต อะราว เดอะ เฮ้าสึ
คำแปล สุนัขของเขา (หลายตัว)ขับถ่าย /His dogs shit ไปรอบๆ บ้าน /around the house

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The doves shit on the floor.
คำอ่าน เดอะ โดฟสึ ชีต ออน เดอะ ฟลอร
คำแปล นกพิราบ (หลายตัว) ขับถ่าย /The doves shit ลงบนพื้น /on the floor

 

ประโยค Don't give me the shit!.
คำอ่าน ด๊อน กี้ฟ มี เดอะ ชิต
คำแปล อย่าเอาขี้มาให้ฉัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He shit in the forest yesterday.
คำอ่าน ฮี ชิต อิน เดอะ ฟ๊อเหรสสะถึ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาขับถ่าย (ขี้) ในป่า /in the forest เมื่อวานนี้ / yesterday เรื่องในอดีต อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัด ไม่มีห้องน้ำ จึงต้องขับถ่ายใน ป่า กริยาจะใช้ shit ไม่เติม s หรือ shitted หรือ shat

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has shit already.
คำอ่าน ฮี แฮส ชิด ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้ขับถ่าย หรือได้ขี้ /He has shit เสร็จเรียบร้อยแล้ว/already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค His dogs have shit around the house.
คำอ่าน ฮิส ด้อกสึ แฮ่ฟ ชิต อะราว เดอะ เฮ้าสึ
คำแปล สุนัขของเขา (หลายตัว)ได้ขับถ่าย /His dogs have shit ไปรอบๆ บ้าน /around the house

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is shitting in the forest.
คำอ่าน ฮี อิส ชิตติง อิน เดอะ ฟ๊อเร็สสะถึ
คำแปล เขากำลังขับถ่าย /He is shitting อยู่ในป่า / in the forest

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will shit in the forest.
คำอ่าน ฮี วิล ชิต อิน เดอะ ฟ๊อเร็สสะถึ
คำแปล เขาจะขับถ่าย /He will shit ในป่า / in the forest (ปวดมากจะขอไปขี้ในป่า ก็แล้วกัน ขับรถต่อไป ดูท่าจะไม่ไหว )

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

crap / คะแรบ / ปวดอุจจาระ