บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sit sat sat นั่ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sit sat sat นั่ง นั่งประชุมกัน เป็นตัวแทนจังหวัด อยู่ในตำแหน่ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He sits down slowly.
คำอ่าน ฮี ซีทสึ ดาว สะโลหลิ
คำแปล เขานั่งลง /He sits down อย่างช้าๆ /slowly

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They sit down on the floor.
คำอ่าน เด ซีท ดาว ออน เดอะ ฟลอ
คำแปล พวกเขานั่งลง /They sit down บนพื้น /on the floor

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค Please sit down.
คำอ่าน พลีส ซีท ดาว
คำแปล โปรดนั่งลง

 

ประโยค She always sits upright on the chair.
คำอ่าน ชี ออลเวสึ ซีทสึ อัพไรถึ ออนเดอะ แชร
คำแปล เธอมักจะนั่งตัวตรง /She always sits upright บนเก้าอี้ / on the chair.

 

ประโยค They sit as the members of the committee.
คำอ่าน เด ซีท แอส เดอะ เมมเบอสึ ออฟ เดอะ คอมมิดที
คำแปล พวกเขานั่งอยู่ใน /They sit as ฐานะสมาชิก the members ของคณะกรรมการ /of the committee.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He sat down slowly.
คำอ่าน ฮี แซ่ท ดาว สะโลหลิ
คำแปล เขานั่งลง /He sat down อย่างช้าๆ /slowly

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sat down already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส แซ่ด ดาว ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้นั่งลง /He sits down เรียบร้อยแล้ว/already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sat down on the floor.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ แซ่ด ดาว ออน เดอะ ฟลอ
คำแปล พวกเขาได้นั่งลง /They have sat down บนพื้น /on the floor แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is sitting down slowly.
คำอ่าน ฮี อิส ซิทติง ดาว สะโลหลิ
คำแปล เขากำลังนั่งลง /He is sitting down อย่างช้าๆ /slowly

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will sit down beside me.
คำอ่าน ฮี วิล ซีท ดาว บีซาย มึ
คำแปล เขาจะนั่งลง /He will sit down ข้างๆ ฉัน / beside me

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

seat /ซี้ท /นั่ง
meet /มีท/ ประชุมกัน


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overwind overwound overwound ไขลานมากเกินไป, ขันมากเกินไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น