บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sow sowed sown หว่านพืช ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sow โว / sowed โซด / sown โซน / หว่าน แม่หมู โปรย เพาะชำ หว่านเมล็ด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He sows flower seeds in the flowerpot.
คำอ่าน ฮี โซสึ ฟลาวเวอ ซีดสึ อิน เดอะ ฟลาวเวอพอท
คำแปล เขาหว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ /He sows flower seeds ในกระถาง /in the flowerpot

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They sow corn seeds in the gardent.
คำอ่าน เด โซ คอน ซีดสึ อิน เดอะ ก๊าเดนถึ
คำแปล พวกเขาหว่าน / They sow เมล็ดข้าวโพด /corn seeds ในสวน / in the gardent

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The farmers sow rice seeds on May and reep on November.
คำอ่าน เดอะ ฟามเมอะสึ โซ ไร้ ซีดสึ ออน เม แอน รีพ ออน โนเว็มเบอะ
คำแปล ชาวนาหว่านเมล็ดข้าวในเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He sowed flower seeds in the flowerpot.
คำอ่าน ฮี โซด ฟลาวเวอ ซีดสึ อิน เดอะ ฟลาวเวอพอท
คำแปล เขาหว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ /He sowed flower seeds ในกระถาง /in the flowerpot

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sown flower seeds in the flowerpot already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส โซน ฟลาวเวอ ซีดสึ อิน เดอะ ฟลาวเวอพอท ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ /He has sown flower seeds ในกระถาง /in the flowerpot เรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sow corn seeds in the gardent already.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ โซ คอน ซีดสึ อิน เดอะ ก๊าเดนถึ ออลเร้ดดิ
คำแปล พวกเขาได้หว่าน / They have sow เมล็ดข้าวโพด /corn seeds ในสวน / in the gardent เรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is sowing flower seeds in the flowerpot.
คำอ่าน ฮี อิส โซวิง ฟลาวเวอ ซีดสึ อิน เดอะ ฟลาวเวอพอท
คำแปล เขากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ /He is sowing flower seeds ในกระถาง /in the flowerpot

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will sow flower seeds in the flowerpot tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล โซ ฟลาวเวอ ซีดสึ อิน เดอะ ฟลาวเวอพอท ทูโมโร
คำแปล เขาจะหว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ /He will sow flower seeds ในกระถาง /in the flowerpot พรุ่งนี้ /tomorrow

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

strew / สะตรู /หว่าน
plant / แพลนเถ่อะ / เพาะชำ
inseminate / อินเซมมิเนท / หว่านเมล็ด