บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง speak spoke spoken พูด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

speak สะปี้ก / spoke สะโป้ก / spoken สะโป้กเกน / พูด เจรจา พูดจา รับสั่ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He speaks about his job.
คำอ่าน ฮี สะปี๊กสะ เบ๊าถึ ฮิส จ้อบ
คำแปล เขาพูดเกี่ยวกับ /He speaks about งานของเขา /his job

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They speak English fluency.
คำอ่าน เด สะปีก อิ๊งลิช ฟลู๊เอนซี
คำแปล พวกเขาพูดภาษาอังกฤษ /They speak English คล่อง /fluency

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She speaks nothing at all.
คำอ่าน ชี สะปี้ก นาซิง แอ้ด ออล
คำแปล หล่อนไม่พูด /She speaks อะไร /nothing เลย/ at all

 

ประโยค He can speak 5 languages.
คำอ่าน ฮี แคน สะปี้ก ฟาย แลงกะเหวชเจส
คำแปล เขาสามารถพูดได้ /He can speak 5 ภาษา /5 languages

 

ประโยค She speaks privacy with me.
คำอ่าน ชี สะปี้กสึ พรายวาซี วิท มี
คำแปล เธอพูดเป็นการส่วนตัว /She speaks privacy กับฉัน /with me

 

ประโยค We speak about the sufficient life.
คำอ่าน วี สะปี้ก อะเบ๊าถึ เดอะ ซั๊ฟฟิ๊กเชียนถึ ไล้ฝึ
คำแปล พวกเราพูดเกี่ยวกับ / We speak about ชีวิตพอเพียง / the sufficient life

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He spoke about his job yesterday.
คำอ่าน ฮี สะโป้ก อะเบ๊าถึ ฮิส จ้อบ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาพูดเกี่ยวกับ /He spoke about งานของเขา /his job เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has spoken privacy with me.
คำอ่าน ชี แฮ่ส สะโป๊กเกน พรายวาซี วิท มี
คำแปล เธอได้พูดเป็นการส่วนตัว /She has spoken privacy กับฉัน /with me

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค We have spoken about the sufficient life.
คำอ่าน วี แฮ่ฟ สะปี้ก อะเบ๊าถึ เดอะ ซั๊ฟฟิ๊กเชียนถึ ไล้ฝึ
คำแปล พวกเราได้พูดเกี่ยวกับ / We have spoken about ชีวิตพอเพียง / the sufficient life

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are speaking English .
คำอ่าน เด อาร สะปีกกิง อิ๊งลิช
คำแปล พวกเขากำลังพูดภาษาอังกฤษ /They are speaking English

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will speaks nothing at all.
คำอ่าน ชี วิล สะปี้ก นาซิง แอ้ด ออล
คำแปล หล่อนจะไม่พูด /She will speaks อะไร /nothing เลย/ at all

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

say /เซ / พูด
talk /ท้อก /พูด
converse /ค๊อนเวิส / สนทนา
narrate / แน๊เรท / บรรยาย