บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง strew strewed strewn โรย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

strew สะตรู / strewed สะตรู๊ด / strewn สะตรูน / โรย หว่าน โปรยปราย

strew strewed strewed โรย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She strews the rice seeds on the ground.
คำอ่าน ชี สะตรูสึ เดอะ ไร้ส ซีดสึ ออน เดอะ กราว
คำแปล เธอโปรยเมล็ดข้าว /She strews the rice seeds ลงบนพื้นดิน /on the ground (อาจให้อาหารนก)

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They strew the flowers on the bed.
คำอ่าน เด สะตรู เดอะ ฟลาวเวอะสึ ออน เดอะ เบ้ด
คำแปล พวกเขาโรย /They strew ดอกไม้ /the flowers บนเตียง /on the bed

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The flowers strew around the garden.
คำอ่าน เดอะ ฟลาวเวอะสึ สะตรู อะราวดึ เดอะ ก๊าเดน
คำแปล ดอกไม้กระจาย /The flowers strew เต็มสวน / around the garden (ร่วงกระจายเต็มสวน)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She strewed the rice seeds on the ground.
คำอ่าน ชี สะตรู้ด เดอะ ไร้ส ซีดสึ ออน เดอะ กราว
คำแปล เธอโปรยเมล็ดข้าว /She strewed the rice seeds ลงบนพื้นดิน /on the ground (อาจให้อาหารนก)

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has strewn the rice seeds on the ground.
คำอ่าน ชี แฮ่ส สะตรูน เดอะ ไร้ส ซีดสึ ออน เดอะ กราว
คำแปล เธอได้โปรยเมล็ดข้าว /She has strewn the rice seeds ลงบนพื้นดิน /on the ground (อาจให้อาหารนก)

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have strewn the flowers on the bed.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะตรู เดอะ ฟลาวเวอะสึ ออน เดอะ เบ้ด
คำแปล พวกเขาได้โรย /They have strewn ดอกไม้ /the flowers บนเตียง /on the bed แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is strewing the rice seeds on the ground.
คำอ่าน ชี อิส สะตรูอิง เดอะ ไร้ส ซีดสึ ออน เดอะ กราว
คำแปล เธอกำลังโปรยเมล็ดข้าว /She is strewing the rice seeds ลงบนพื้นดิน /on the ground (อาจให้อาหารนก)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will strew the rice seeds on the ground.
คำอ่าน ชี วิล สะตรู เดอะ ไร้ส ซีดสึ ออน เดอะ กราว
คำแปล เธอจะโปรยเมล็ดข้าว /She will strew the rice seeds ลงบนพื้นดิน /on the ground (อาจให้อาหารนก)

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sprinkle / สะปริงเคิล / โรย
sow / โซ / หว่าน