บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spin spun spun ปั่น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

spin สะปิน / spun สะปัน / spun สะปัน / ปั่น ควง ม้วน กรอ หมุนคว้าง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The helicopter spins in circles.
คำอ่าน เดอะ เฮ๊ลิคอพเตอ สะปินสึ อิน เซ๊อเคิล
คำแปล เฮลิคอปเตอร์ หมุน /The helicopter spins เป็นวงกลม /in circles

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They spin wool into the yarn.
คำอ่าน เด สะปิน วูล อินทู เดอะเ ยาน
คำแปล พวกเขาปั่น /They spin ขนสัตว์ / wool ให้เป็นเส้นด้าย /into the yarn

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The car spins into the wall .
คำอ่าน เดอะ คาร สะปินสึ อินทู เดอะ วอล
คำแปล รถยนต์หมุน /The car spins เข้าไปหากำแพง /into the wall

 

ประโยค She spins my head.
คำอ่าน ชี สะปินสึ มาย เฮด
คำแปล เธอปั่น /She spins หัวฉัน /my head

 

ประโยค She spins the manuscript.
คำอ่าน ชี สะปินสึ เดอะ แมนยูสคริปต
คำแปล เธอปั่น /She spins ต้นฉบับ / the manuscript (งานเขียน)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The helicopter spun in circles.
คำอ่าน เดอะ เฮ๊ลิคอพเตอ สะปัน อิน เซ๊อเคิล
คำแปล เฮลิคอปเตอร์หมุน /The helicopter spun เป็นวงกลม /in circles

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The helicopter has spun in circles.
คำอ่าน เดอะ เฮ๊ลิคอพเตอ แฮ่ส สะปัน อิน เซ๊อเคิล
คำแปล เฮลิคอปเตอร์ได้หมุน /The helicopter has spun เป็นวงกลม /in circles แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have spun wool into the yarn.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะปัน วูล อินทู เดอะเ ยาน
คำแปล พวกเขาได้ปั่น /They have spun ขนสัตว์ / wool ให้เป็นเส้นด้าย /into the yarn แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The helicopter is spinning in circles.
คำอ่าน เดอะ เฮ๊ลิคอพเตอ อิส สะปินนิง อิน เซ๊อเคิล
คำแปล เฮลิคอปเตอร์ กำลังหมุน /The helicopter is spinning เป็นวงกลม /in circles

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will spin wool into the yarn.
คำอ่าน เด วิล สะปิน วูล อินทู เดอะเ ยาน
คำแปล พวกเขาจะปั่น /They will spin ขนสัตว์ / wool ให้เป็นเส้นด้าย /into the yarn

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

wield / เวียล / ควง
roll / โรล / ม้วน
coil / คอย / ม้วน
wind / วายดึ /กรอ
whirl /เวิล / หมุนคว้าง