บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spill spilt spilt ทำหก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

spill สะปิล / spilt สะปิลถึ / spilt สะปิลถึ / ทำหก ทำแตก รั่วไหล

spill สะปิล / spilled สะปิลถึ / spilled สะปิลถึ / ทำหก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He spills the glass.
คำอ่าน ฮี สะปิลสึ เดอะ กะแล่ส
คำแปล เขาทำแก้ว /He spills the glass แตก

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They spill the secret.
คำอ่าน เด สะปิล เดอะ ซี้เคร็ต
คำแปล พวกเขาทำความลับ /They spill the secret รั่วไหล

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The horse spills him.
คำอ่าน เดอะ ฮอส สะปิลสึ ฮิม
คำแปล ม้าทำเขาตก (จากหลังม้า)

 

ประโยค The kids spill the water.
คำอ่าน เดอะ คิดสึ สะปิล เดอะ วอเตอะ
คำแปล เด็กๆ ทำน้ำหก

 

ประโยค Her breasts spill out of the bra. .
คำอ่าน เฮอ แบรสสึ สะปิล เอ๊า ออฟ เดอะ บรา
คำแปล หน้าอกของเธอทะลักล้นออกจากเสื้อชั้นใน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He spilt the glass yesterday.
คำอ่าน ฮี สะปิลถึ เดอะ กะแล่ส เยสสะเตอเด
คำแปล เขาทำแก้ว /He spilt the glass แตก เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has spilt the glass.
คำอ่าน ฮี แฮส สะปิลถึ เดอะ กะแล่ส
คำแปล เขาได้ทำแก้ว /He has spilt the glass แตกแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have spilt the secret.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะปิลถึ เดอะ ซี้เคร็ต
คำแปล พวกเขาได้ทำความลับ /They have spilt the secret รั่วไหลแล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The oil is spilling in the Gulf of Thailand.
คำอ่าน ดิ ออย อิส สะปิลลิง อิน เดอะ กั๊ล ออฟ ไทยแลน
คำแปล น้ำมันกำลังรั่วไหล /The oil is spilling ในอ่าวไทย / in the Gulf of Thailand

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will spill our secret.
คำอ่าน เด วิล สะปิล อ๊าวเออะ ซี้เคร็ต
คำแปล พวกเขาจะทำ ความลับของเรา/our secret รั่วไหล หรือจะทำความลับแตก /spill

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

fall / ฟอล / ตก