บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spit spat spat บ้วนน้ำลาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

spit สะปิ้ทถึ / spat สะแป้ทถึ / spat สะแป้ทถึ / บ้วนน้ำลาย ถุย ล่มน้ำลาย พ่อน กระอัก

spit spit spit บ้วนน้ำลาย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He spits out the saliva on the floor.
คำอ่าน ฮี สะปิทสึ เอ๊าถึ เดอะ ซาล้ายวา ออน เดอะ ฟลอร
คำแปล เขาถุยน้ำลาย /He spits out the saliva บนพื้น /on the floor

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They spit chewing gum onto the street.
คำอ่าน เด สะปิ๊ท ชิวอิง กั๊ม ออนทู เดอะ สตรีท
คำแปล พวกเขาคาย /They spit หมากฝรั่ง /chewing gum ลงบนถนน /onto the street

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He spits the blood .
คำอ่าน ฮี สะปิ๊ทสึ เดอะ บลาด
คำแปล เขากระอัก /He spits เลือด / the blood ออกมา

 

ประโยค They split the bad words.
คำอ่าน เด สะปิ๊ท เดอะ แบ๊ด เวิดสึ
คำแปล พวกเขาพ่นคำพูดไม่ดีออกมา (พูดแต่คำไม่ดี ไม่สุภาพ พ่นแต่คำหยาบ)

 

ประโยค Spit it out!
คำอ่าน สะปิ๊ด อิท เอ๊า
คำแปล พ่นมันออกมา ระบายมันออกมา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He spat out the saliva on the floor.
คำอ่าน ฮี สะแป๊ดถึ เอ๊าถึ เดอะ ซาล้ายวา ออน เดอะ ฟลอร
คำแปล เขาถุยน้ำลาย /He spat out the saliva บนพื้น /on the floor

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has spat the blood .
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะแป๊ท เดอะ บลาด
คำแปล เขาได้กระอัก /He has spat เลือด / the blood ออกมา แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have spat chewing gum onto the street.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะแป๊ท ชิวอิง กั๊ม ออนทู เดอะ สตรีท
คำแปล พวกเขาได้คาย /They have spat หมากฝรั่ง /chewing gum ลงบนถนน /onto the street แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is spitting the blood .
คำอ่าน ฮี อิส สะปิ๊ทติง เดอะ บลาด
คำแปล เขากำลังกระอัก /He is spitting เลือด / the blood ออกมา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will spit out the saliva.
คำอ่าน ฮี วิล สะปิ๊ด เอ๊าถึ เดอะ ซาลายวา.
คำแปล เขาจะถุย /He will spit out น้ำลายออกมา / the saliva

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

eject / อีเจ็ค / พ่น ดีดออก