บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spoil spoilt spoilt เสีย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

spoil สะป๊อยแอว / spoilt สะป๊อยแอวถึ / spoilt สะป๊อยแอวถึ / เสีย โอ๋ ฟอนเฟะ ให้ท้าย

spoil spoiled spoiled เสีย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She spoils her son.
คำอ่าน ชี สะป๊อยแอลสึ เฮอ ซัน
คำแปล เธอทำให้ She spoils ลูกชาย /her son เสียคน ให้ท้ายมากเกินไป

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They spoil the fun.
คำอ่าน เด สะป๊อยแอล เดอะ ฟัน
คำแปล พวกเขาทำให้ ความสนุก/the fun เสียไป หมดไป หรือพวกเขาทำลายความสนุก

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She spoils things.
คำอ่าน ชี สะป๊อยแอลสึ ซิงสึ
คำแปล หล่อยทำให้สิ่งต่างๆ แย่ไปหมด

 

ประโยค The mistakes spoil my life.
คำอ่าน เดอะ มิสสะเต้กสึ สะป๊อยแอล มาย ไล้ฝึ
คำแปล ความผิดพลาดต่างๆ /The mistakes ทำให้ชีวิตฉันแย่ /spoil my life

 

ประโยค Don't spoil him!.
คำอ่าน ด๊อนถึ สะป๊อยแอล ฮิม
คำแปล อย่าทำให้เขาเสียคน

 

ประโยค They spoil the mood.
คำอ่าน เด สะป๊อยแอล เดอะ หมูด
คำแปล พวกเขาทำให้เสีย/They spoil อารมณ์ / the mood

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She spoilt her son.
คำอ่าน ชี สะป๊อยแอลถึ เฮอ ซัน
คำแปล เธอทำให้ She spoilt ลูกชาย /her son เสียคน (ให้ท้ายมากเกินไป)

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has spoilt her son.
คำอ่าน ชี แฮ่ส สะป๊อยแอลถึ เฮอ ซัน
คำแปล เธอได้ทำให้ She has spoilt ลูกชาย /her son เสียคน แล้ว ด้วยการตามใจหรือให้ท้ายมากเกินไป

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have spoilt the fun.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะป๊อยแอลถึ เดอะ ฟัน
คำแปล พวกเขาได้ทำให้ ความสนุก/the fun เสียไป หมดไป หรือพวกเขาทำลายความสนุก

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is spoiling her son.
คำอ่าน ชี อิส สะป๊อยแอลลิง เฮอ ซัน
คำแปล เธอกำลังทำให้ She is spoiling ลูกชาย /her son เสียคน ด้วยการตามใจหรือให้ท้ายมากเกินไป

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will spoil her son.
คำอ่าน ชี วิล สะป๊อยแอล เฮอ ซัน
คำแปล เธอจะทำให้ She will spoil ลูกชาย /her son เสียคน ด้วยการตามใจหรือให้ท้ายมากเกินไป

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

lose /ลูสสึ / เสีย be bad
pamper / แพมเปอะ / สำออย
decay / ดีเค /ฟอนเฟะ
connive / คอนนายฝึ / ให้ท้าย