บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง strive strove striven ดิ้นรน ต่อสู้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

strive สะไตรฝึ / strove สะโตรฟฝึ / striven สะตริ๊ฟเวน / ดิ้นรน ต่อสู้ มุ่งมั่น ตั้งเป้า กระเสือกกระสน ดินรนต่อสู้ พยายามอย่าง หนัก

strive strived strived ดิ้นรน ต่อสู้

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He strives to improve himself.
คำอ่าน ฮี สะไตร๊สึ ทู อิมพรูฟฝึ ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล เขา พยายามอย่างหนัก /He strives เพื่อพัฒนาตัวเขาเอง / to improve himself

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They strive to pass the test.
คำอ่าน เด สะไตร๊ ทู พาส เดอะ เท่ส
คำแปล พวกเขามุ่งมั่น /They strive ที่จะผ่านการทดสอบ /to pass the test ให้ได้

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He strives to do the best.
คำอ่าน ฮี สะไตร๊สึ ทู ดู เดอะ เบ้สสะถึ
คำแปล เขาพยายาม หรือมุ่งมั่น หรือ ตั้งเป้า /He strives เพื่อทำอย่างดีที่สุด to do the best

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He strove to improve himself.
คำอ่าน ฮี สะโตรฟฝึ ทู อิมพรูฟฝึ ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล เขา พยายามอย่างหนัก /He strove เพื่อพัฒนาตัวเขาเอง / to improve himself

ประโยค yesterday.
คำอ่าน เยสสะเตอเด
คำแปล เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค He has striven to improve himself.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะตริ๊ฟเวน ทู อิมพรูฟฝึ ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล เขาได้พยายามอย่างหนัก /He has striven แล้ว เพื่อพัฒนาตัวเขาเอง / to improve himself

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have striven to pass the test.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะตริ๊ฟเวน ทู พาส เดอะ เท่ส
คำแปล พวกเขาได้มุ่งมั่น หรือได้พยายามอย่างหนัก /They have striven ที่จะผ่านการทดสอบ /to pass the test ให้ได้

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is striving to improve himself.
คำอ่าน ฮี อิส สะไตร๊วิง ทู อิมพรูฟฝึ ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล เขากำลังพยายามอย่างหนัก /He striving เพื่อพัฒนาตัวเขาเอง / to improve himself

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will strive to improve himself.
คำอ่าน ฮี วิล สะไตร๊ ทู อิมพรูฟฝึ ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล เขาจะพยายามอย่างหนัก /He will strive เพื่อพัฒนาตัวเขาเอง / to improve himself