บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง fight fought fought ต่อสู้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

fight ไฟ้ถึ / fought ฟ่อท / fought ฟอท / สู้, ต่อสู้, มวย, ต่อกร, ชน, ประจัน, ฟัด, ขับเคี่ยว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค The cat fights a snake to chase it away.
คำอ่าน เดอะ แค่ท ไฟ้สึ อะ สะเน่ก ทู เชส อิท อะเว
คำแปล แมว ต่อสู้กับงู/fights a snake เพื่อไล่มัน (งู) ออกไปให้พ้น/to chase it away

 

ประโยค They fight for freedom.
คำอ่าน เด ไฟ้ถึ ฟอร ฟรีดอม
คำแปล พวกเขา ต่อสู้เพื่อ/fight for อิสรภาพ /freedom

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค His dog fought the cat yesterday.
คำอ่าน ฮิส ด๊อก ฟอท เดอะ แค่ท เยสเตอเด
คำแปล เมื่อวานนี้/yesterday สุนัขของเขา สู้กับแมว/fought the cat

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค Soldiers has fought to the enemy for 5 years.
คำอ่าน โซลเจ่อะ แฮส ฟอท ทู เดอะ เอเนอหมิ ฟอร์ ฟาย เยียสึ
คำแปล ทหาร ได้ต่อสู้กับ/has fought to ศัตรู /the enemy มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว/for 5 years

 

ประโยค He has fought for the right since 2010.
คำอ่าน ฮี แฮส ฟอท ฟอร เดอะ ไร้ถึ ซิ้นสึ เทวนติ เทน
คำแปล เขา ได้ต่อสู้เพื่อ/has fought for สิทธิ/ the right ตั้งแต่ปี 2010 แล้ว /since 2010

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is fighting for the right.
คำอ่าน ฮี อิส ไฟ้ทิง ฟอร เดอะ ไร้ถึ
คำแปล เขา กำลังต่อสู้ /is fighting เพื่อความถูกต้อง หรือเพื่อสิทธิของตน /for the right.

 

ประโยค The girls are fighting.
คำอ่าน เดอะ เกิลสึ อาร ไฟ้ติง
คำแปล กลุ่มเด็กผู้หญิงหลายคน/the girls กำลังต่อสู้ ตบตีกัน /are fighting.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า He will fight for the right
ประโยค ฮี วิล ไฟ้ถึ ฟอร เดอะ ไร้ถึ.
คำอ่าน เขา จะต่อสู้ /will fight เพื่อความถูกต้อง/for the right
คำแปล

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He has got into a fight.
คำอ่าน
คำแปล เขา ได้เข้าสู่ /has got into การต่อสู้แล้ว/a fight. ในที่นี้จะเป็นคำนาม a fight การต่อสู้

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

defeat / ดี ฟี่ท / สู้
against / อะ เกนสะถึ / สู้
combat / คอมแบท / รบ, ต่อสู้
hit / / ตี ชน