บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sublet sublet sublet ให้เช่าช่วง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sublet ซั้บเล็ต / sublet ซั้บเล็ต / sublet ซั้บเล็ต / ให้เช่าช่วง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He sublets his land to Somchai.
คำอ่าน ฮี ซั้บเล็ตสึ ฮิส แลน ทู สมชาย
คำแปล เขาแบ่งที่ดินของเขา /He sublets his land ให้สมชายเช่า /to Somchai

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They sublet the shop to me.
คำอ่าน เด ซั้บเล็ต เดอะ ช่อพ ทู มี
คำแปล พวกเขาให้ฉันเช่าช่วงร้าน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She sublets a flat/ an apartment / the house / the building/ the land / to me.
คำอ่าน ชี ซั้บเล็ต อะ แฟลท / แอน อะพ้าทเมน / เดอะ เฮ้าส / เดอะ บิ๊ลดิง / เดอะ แลน / ทู มี
คำแปล เธอแบ่งให้ฉันเช่า หรือให้ฉันเช่าช่วง /She sublets แฟล็ต / a flat หอพัก / an apartment บ้าน / the house ตึก อาคาร / the building ที่ดิน / the land

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He sublet his land to Somchai.
คำอ่าน ฮี ซั้บเล็ต ฮิส แลน ทู สมชาย
คำแปล เขาแบ่งที่ดินของเขา /He sublet his land ให้สมชายเช่า /to Somchai

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sublet his land to Somchai.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ซั้บเล็ต ฮิส แลน ทู สมชาย
คำแปล เขาได้แบ่งที่ดินของเขา /He has sublet his land ให้สมชายเช่า /to Somchai แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sublet the shop to me.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ซั้บเล็ต เดอะ ช่อพ ทู มี
คำแปล พวกเขาได้ให้ฉันเช่าช่วงร้าน แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is subletting his land to Somchai.
คำอ่าน ฮี อิส ซั้บเล็ตติง ฮิส แลน ทู สมชาย
คำแปล เขากำลังแบ่งที่ดินของเขา /He is subletting his land ให้สมชายเช่า /to Somchai

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will sublet his land to Somchai.
คำอ่าน ฮี วิล ซั้บเล็ตสึ ฮิส แลน ทู สมชาย
คำแปล เขาจะแบ่งที่ดินของเขา /He will sublet his land ให้สมชายเช่า /to Somchai

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sublease / ซั้บ หลีส / แบ่งให้เช่า