บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sunburn sunburnt sunburnt ถูกแดดเผา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sunburn ซั้นเบิน / sunburnt ซั้นเบินถึ / sunburnt ซั้นเบินถึ / ถูกแดดเผา

sunburn sunburned sunburned ถูกแดดเผา

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค His skin sunburns and become black.
คำอ่าน ฮิส สกิน ซั้นเบินสึ แอน บีคัม แบล็ก
คำแปล ผิวของเขาถูกแดดเผา /His skin sunburns และกลายเป็นสีดำ /and become black

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The leeches sunburn and die within 5 minutes.
คำอ่าน เดอะ ลิชเฉส ซั้นเบิน แอน ดาย วิทอิน ฟาย มินิตสึ
คำแปล ทากถูกแดดเผา The leeches sunburn และตายภายใน 5 นาที /and die within 5 minutes

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They sunburn severely.
คำอ่าน เด ซั้นเบิน เซอเวียหลิ
คำแปล พวกเขาถูกแดดเผา /They sunburn อย่างรุนแรง / severely

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค His skin sunburnt yesterday.
คำอ่าน ฮิส สกิน ซั้นเบินถึ เยสสะเตอเด
คำแปล ผิวของเขาถูกแดดเผา /His skin sunburnt เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค His skin has sunburnt .
คำอ่าน ฮิส สกิน แฮ่ส ซั้นเบินถึ
คำแปล ผิวของเขาได้ถูกแดดเผา /His skin has sunburnt

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The leeches have sunburnt and they will die within 5 minutes.
คำอ่าน เดอะ ลิชเฉส แฮ่ฟ ซั้นเบินถึ แอน เด วิล ดาย วิทอิน ฟาย มินิตสึ
คำแปล ทากได้ถูกแดดเผา The leeches have sunburnt และพวกมันจะตายภายใน 5 นาที /and they will die within 5 minutes

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค His skin is sunburning .
คำอ่าน ฮิส สกิน อิส ซั้นเบินนิง
คำแปล ผิวของเขากำลังถูกแดดเผา /His skin is sunburning

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค His skin will sunburn.
คำอ่าน ฮิส สกิน วิล ซั้นเบิน
คำแปล ผิวของเขาจะถูกแดดเผา /His skin will sunburn