บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง string strung strung ร้อย สน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

string สะตริง / strung สะตรัง / strung สะตรัง / ร้อย สน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She strings beads every morning.
คำอ่าน ชี สะตริงสึ บี้ดสึ เอฟวะหริ ม้อนิง
คำแปล เธอร้อย /She strings ลูกปัด /beads ทุกเช้า / every morning (ใช้เวลาว่างช่วงเช้าทุกวัน ร้อยลูกปัด

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They string jasmine garland.
คำอ่าน เด สะตริง จาสสะมีน ก๊าแลน
คำแปล พวกเขาร้อย /They string พวงมาลัยดอกมะลิ /jasmine garland

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She strings words into the poem.
คำอ่าน ชี สะตริงสึ เวิ่ดสึ อินทู เดอะ โพเอ็ม
คำแปล เธอเรียบเรียงถ้อยคำ /She strings words ให้เป็นบทกลอน /into the poem

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She strung beads yesterday.
คำอ่าน ชี สะตรัง บี้ดสึ เยสสะเตอเด
คำแปล เธอร้อย /She strung ลูกปัด /beads เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has strung beads already.
คำอ่าน ชี แฮ่ส สะตรัง บี้ดสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล เธอได้ร้อย /She has strung ลูกปัด /beads เรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have strung jasmine garland.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะตรัง จาสสะมีน ก๊าแลน
คำแปล พวกเขาได้ร้อย /They have strung พวงมาลัยดอกมะลิ /jasmine garland แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is stringing beads for me.
คำอ่าน ชี อิส สะตริงงิง บี้ดสึ ฟอร มี
คำแปล เธอกำลังร้อย /She is stringing ลูกปัด /beads ให้ฉัน / for me

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will string beads tomorrow.
คำอ่าน ชี วิล สะตริง บี้ดสึ ทูโมโร
คำแปล เธอจะร้อย /She will string ลูกปัด /beads พรุ่งนี้ / tomorrow

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

embroider / เอ็มบรอยเด่อะ / ร้อย