บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง swear swore sworn สาบาน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

swear สะแว / swore สะวอ / sworn สะวอน / สาบาน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He swears he will love me forever.
คำอ่าน ฮี สะแวสึ ฮี วิล เลิฟ มี ฟอรเอฟเหว่อะ
คำแปล เขา สัญญาว่า /He swears เขาจะรักฉัน /he will love me ตลอดไป /forever

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They swear to stop drinking.
คำอ่าน เด สะแว ทู สะต้อบ ดริงกิง
คำแปล พวกเขาสาบาน / They swear จะหยุดดื่ม (เหล้า) /to stop drinking

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They swear an oath that they will stop smoking.
คำอ่าน เด สะแวร แอน โอ้ท แด้ด ฮี วิล สะต้อบ สะโม้กกิง
คำแปล พวกเขาสาบานด้วยคำมั่นสัญญาว่า พวกเขาจะหยุดสูบบุหรี่

 

ประโยค They swear to tell the truth.
คำอ่าน เด สะแวร ทู เทล เดอะ ทรู่ทถึ
คำแปล พวกเขาสาบานที่จะบอกความจริง

 

ประโยค They swear an oath of loyalty.
คำอ่าน เด สะแวร แอน โอ้ท ออฟ โลยอลตี
คำแปล พวกเขากล่าวคำสัตย์สาบานว่าจะจงรักภักดี

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He swore to love me forever.
คำอ่าน ฮี สะวอ ทู เลิฟ มี ฟอรเอฟเหว่อะ
คำแปล เขา สัญญาว่า /He swore ว่ารักฉัน /to love me ตลอดไป /forever

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sworn to love me forever.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะวอน ทู เลิฟ มี ฟอรเอฟเหว่อะ
คำแปล เขาได้สัญญาว่า /He has sworn แล้ว ว่ารักฉัน /to love me ตลอดไป /forever

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sworn to stop drinking.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะวอน ทู สะต้อบ ดริงกิง
คำแปล พวกเขาได้สาบาน / They have sworn จะหยุดดื่ม (เหล้า) /to stop drinking แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are swearing to stop drinking.
คำอ่าน เด อาร สะแวริง ทู สะต้อบ ดริงกิง
คำแปล พวกเขากำลังสาบาน / They are swearing จะหยุดดื่ม (เหล้า) /to stop drinking

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will swear to stop drinking.
คำอ่าน เด วิล สะแว ทู สะต้อบ ดริงกิง
คำแปล พวกเขาจะสาบาน / They will swear ที่จะหยุดดื่ม (เหล้า) /to stop drinking

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

vow / วาว / สาบาน
adjure / แอดจัว / ให้คำสัตย์
avow / อะวาว / ปฏิญาณ
dig out / ดิก เอ๊าถึ /ก่น ด่า