บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sweat sweat sweat ขับเหงื่อ, เหงื่อออก, ทำงานหนัก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sweat สะเว็ต / sweat สะเว็ต / sweat สะเว็ต / ขับเหงื่อ, เหงื่อออก, ทำงานหนัก

sweat sweated sweated ขับเหงื่อ, เหงื่อออก, ทำงานหนัก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He sweats profusely.
คำอ่าน ฮี สะเว็ตสึ โปรฟิวสะหลิ
คำแปล เขาเหงื่อออกอย่างมากมาย /He sweats profusely. เหงื่อออกท่วมตัวเหมือนอาบน้ำ

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The gangsters sweat them with fear.
คำอ่าน เดอะ แกงสะเตอสึ สะเว็ต เด็ม วิท เฟีย
คำแปล พวกอันตพาล /The gangsters ทำให้พวกเขาเหงื่อตก / sweat them ด้วยความกลัว / with fear.

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค His body sweats at night.
คำอ่าน ฮิส บอดิ สะเว็ตสึ แอ้ด ไน้ถึ
คำแปล ร่างกายของเขาขับเหงื่อตอนกลางคืน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He sweat profusely.
คำอ่าน ฮี สะเว็ต โปรฟิวสะหลิ
คำแปล เขาเหงื่อออกอย่างมากมาย /He sweat profusely. เหงื่อออกท่วมตัวเหมือนอาบน้ำ

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sweat.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะเว็ต
คำแปล เขาได้เหงื่อแล้ว /He has sweat. เหงื่อออกแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The gangsters have sweat them with fear.
คำอ่าน เดอะ แกงสะเตอสึ แฮ่ฟ สะเว็ต เด็ม วิท เฟีย
คำแปล พวกอันตพาล /The gangsters ได้ทำให้พวกเขาเหงื่อตก / have sweat them ด้วยความกลัว / with fear.

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is sweating.
คำอ่าน ฮี อิส สะเว็ตติง
คำแปล เขากำลังทำงานหนัก/He is sweat จนเหงื่อออกท่วมตัว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค Sometime your body will sweat at night.
คำอ่าน ซัมทาม ยัว บอดิ วิล สะเว็ต แอ้ด ไน้ถึ
คำแปล บางครั้งร่างกายของคุณ/ Sometime your body จะขับเหงื่อ /will sweat ในตอนกลางคืน /at night

 

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

scrub / สะกรั้บ / ทำงานหนัก