บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง tear tore torn ฉีก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

tear แทร / tore ทอร / torn ทอน / ฉีก รอยขาด รอยฉีด ถูกฉีก รื้อออก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He tears her clothes.
คำอ่าน ฮี แทรสึ เฮอ โคลทสึ
คำแปล เขาฉีก /He tears เสื้อผ้าของเธอ /her clothes

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The lions tear apart the reindeer to eat.
คำอ่าน เดอะ ไลออนสึ แทร อะพ่าท เดอะ เรนเดีย ทู eat
คำแปล สิงโต (หลายตัว) ฉีกเนื้อกวาง /The lions tear apart the reindeer เพื่อกินเป็นอาหาร /to eat

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The dog tears plastic bag into pieces.
คำอ่าน เดอะ ด้อก แทสึ พล้าสสะติก แบ้ก อินทู พี้สเสส
คำแปล สุนัขฉีกถุงพลาสติก /The dog tears plastic bag เป็นชิ้นเล็กๆ / into pieces

 

ประโยค They tear her hair.
คำอ่าน เด แทร เฮอ แฮร
คำแปล พวกเขาฉีก /They tear เส้นผมของเธอ /her hair (ทะเลาะกันรุมทึ้ง ดึง ฉีก เส้นผม)

 

ประโยค The train tears a car into half.
คำอ่าน เดอะ เทรน แทรสึ อะ คาร อินทู ฮ่าบฝึ
คำแปล รถไฟ (ชน) ฉีก /The train tears รถยนต์ออกเป็น 2 ท่อน /a car into half

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He tore my letter yesterday.
คำอ่าน ฮี ทอร มาย เล็ตเถ่อะ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาฉีก /He tore จดหมายของฉัน /my letter เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has torn my letter.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ทอน มาย เล็ตเถ่อะ
คำแปล เขาได้ฉีก /He has torn จดหมายของฉัน /my letter แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The lions have torn apart the reindeer to eat.
คำอ่าน เดอะ ไลออนสึ แฮ่ฟ ทอน อะพ่าท เดอะ เรนเดีย ทู eat
คำแปล สิงโต (หลายตัว) ได้ฉีกเนื้อกวาง /The lions have torn apart the reindeer เพื่อกินเป็นอาหาร /to eat

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is tearing her clothes.
คำอ่าน ฮี อิส แท้ริง เฮอ โคลทสึ
คำแปล เขากำลังฉีก /He is tearing เสื้อผ้าของเธอ /her clothes

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will tear her clothes.
คำอ่าน ฮี วิล แทร เฮอ โคลทสึ
คำแปล เขาจะฉีก /He will tear เสื้อผ้าของเธอ /her clothes

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค His cloth has a tear.
คำอ่าน ฮิสสึ โคลท แฮ่ส อะ แทร
คำแปล เสื้อผ้าของเขา / His cloth มีรอยขาด /has a tear / a tear ในที่นี้จะแปลว่า รอยขาด 1 แห่งที่เสื้อผ้า

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

rip / ริพ / ฉีก split / สะปลิท /แยก miss / มิสสึ / ขาด sever /เซ้ฟเหวอะ / ตัด