บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง thrive throve thriven เติบโต ก้าวหน้า รุ่งโรจน์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

thrive สะรายฝึ / throve สะโร้ฟฝึ / thriven สะริ้บเวน / เติบโต ก้าวหน้า รุ่งโรจน์

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค Your kid thrives very fast.
คำอ่าน ยัว คิด สะรายสึ เวหริ ฟาสสะถึ
คำแปล ลูกของคุณ /Your kid โตเร็วมาก /thrives very fast

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They thrive as the football player.
คำอ่าน เด สะร้ายฝึ แอ้ส เดอะ ฟุตบอล พะเลเย่อะ
คำแปล พวกเขาเจริญก้าวหน้า /They thrive เป็นนักฟุตบอล /as the football player

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค These companies thrive on technology products.
คำอ่าน ดิส ค๊อมพานีสึ สะร้ายฝึ ออน เท้คโนโลจี โพร้ดักสึ
คำแปล บริษัทเหล่านี้ /These companies ประสบความสำเร็จหรือเจริญก้าวหน้า /thrive ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี่ /on technology products

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The kid throve very fast.
คำอ่าน เดอะ คิด สะโร้ฟฝึ เวหริ ฟาสสะถึ
คำแปล เด็ก /Your kid โตเร็วมาก /throve very fast

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The kid has thriven very fast.
คำอ่าน เดอะ คิด สะริ้บเวน เวหริ ฟาสสะถึ
คำแปล เด็ก /Your kid ได้โตเร็วมาก /has thriven very fast

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have thriven as the football player.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะริ้ฟเวน แอ้ด เดอะ ฟุตบอล พะเลเย่อะ
คำแปล พวกเขาได้เจริญก้าวหน้า /They have thriven เป็นนักฟุตบอล /as the football player แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are thriving on food business.
คำอ่าน เด อาร สะร้ายวิง ออน ฟู้ด บิ๊สซิเนส
คำแปล พวกเขากำลังเจริญก้าวหน้า /They are thriving ในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร /on food business

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will thrive on food business.
คำอ่าน ฮี วิล สะร้ายฝึ ออน ฟู้ด บิ๊สซิเนส
คำแปล เขาจะเจริญก้าวหน้า /He will thrive ในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร /on food business

 

ประโยค She is smart. She will thrive into the future.
คำอ่าน ชี อิส สะม้าทถึ. ชี วิล สะร้ายฝึ อินทู เดอะ ฟิวเตอร์
คำแปล เธอเป็นคนฉลาด /She is smart. เธอจะเจริญก้าวหน้า /She will thrive ในอนาคต/into the future

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

progress /โพรเกรส / ก้าวหน้า
advance / แอดว้านสึ / ก้าวหน้า