บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง throw threw thrown ขว้าง โยน การทอดลูกเต๋า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

throw สะโร / threw สะรู / thrown สะโรน / ขว้าง โยน การทอดลูกเต๋า

throw ทะโร / threw ทะรู / thrown ทะโรน / ขว้าง โยน การทอดลูกเต๋า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He throws a ball toward Somchai.
คำอ่าน ฮ๊ สะโรสึ อะ บอล ทูเวิด สมชาย
คำแปล เขาขว้าง /He throws บอล /a ball ไปหาสมชาย /toward Somchai

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They throw punches to each other.
คำอ่าน เด สะโร พั้นเฉสสึ ทู อิชฉุ ออเถอะ
คำแปล พวกเขาโยนหมัด /They throw punches ใส่กัน / to each other ตะลุมบอนกัน ต่างโยนหมัดใส่กัน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค Police throw him back into the prison.
คำอ่าน โพลี่ช สะโร ฮิม แบ้ก อินทู เดอะ พริ้สวัน
คำแปล ตำรวจโยน /Police throw เขากลับ / him back เข้าคุก /into the prison

 

ประโยค They throw a match/game/him/good chance.
คำอ่าน เด สะโร อะ แม่ชฉุ่ / เกม / ฮิม /กู๊ด แชนสึ
คำแปล พวกเขาทิ้ง /They throw การแข่งขัน /a match เกม /game เขา (ทิ้งเขา)//him โอกาสดี /good chance

 

ประโยค They throw plastic bottles onto the field.
คำอ่าน เด สะโร พลาสสะติก บอทเทิลสึ ออนทู เดอะ ฟิล
คำแปล พวกเขาโยน /They throw กระป๋องพลาสติก /plastic bottles ลงไปบนสนาม (สนามฟุตบอล) /onto the field

 

ประโยค She throws mobile phone down on the floor.
คำอ่าน ชี สะโรสึ โมบาย โฟน ดาว ออน เดอะ ฟลอร
คำแปล เธอขว้าง /She throws โทรศัพท์มือถือ /mobile phone ลงที่พื้น /down on the floor

 

ประโยค He throws her for years.
คำอ่าน ฮี สะโรสึ เฮอ ฟอร เยียสึ
คำแปล เขาทิ้ง /He throws หล่อน /her ไปเป็นปี / for years

 

ประโยค They throw all responsibilities to his son.
คำอ่าน เด สะโร ออล เรสพอนสิบิ๊ลลิตี้ ทู ฮิส ซัน
คำแปล พวกเขาโยน /They throw ความรับผิดชอบทั้งหมด /all responsibilities ให้กับลูกชายของเขา / to his son

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He threw a ball toward Somchai.
คำอ่าน ฮี สะรู อะ บอล ทูเวิด สมชาย
คำแปล เขาขว้าง /He threw บอล /a ball ไปหาสมชาย /toward Somchai

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has thrown a ball toward Somchai.
คำอ่าน ฮ๊ แฮ่ส สะโรน อะ บอล ทูเวิด สมชาย
คำแปล เขาได้ขว้าง /He has thrown บอล /a ball ไปหาสมชาย /toward Somchai แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have thrown punches to each other.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะโรน พั้นเฉสสึ ทู อิชฉุ ออเถ่อะ
คำแปล พวกเขาได้โยนหมัด /They have thrown punches ใส่กัน / to each other แล้ว ตะลุมบอนกันแล้ว ต่างโยนหมัดใส่กัน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is throwing a ball toward Somchai.
คำอ่าน ฮ๊ อิส สะโรอิง อะ บอล ทูเวิด สมชาย
คำแปล เขากำลังขว้าง /He is throwing บอล /a ball ไปหาสมชาย /toward Somchai แล้ว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will throw a ball toward Somchai.
คำอ่าน ฮ๊ วิล สะโร อะ บอล ทูเวิด สมชาย
คำแปล เขาจะขว้าง /He will throw บอล /a ball ไปหาสมชาย /toward Somchai

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

cast / แคสสะถึ / โยน pitch / พิชฉุ่ /โยน spill / สะปิล /สาด fling / ฟลิง / เขวี้ยง