บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง undergo underwent undergone ได้รับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

undergo อั๊นเดอโก / underwent อั๊นเดอเวน / undergone อั๊นเดอกอน / ได้รับ (นามธรรม เช่น ความช่วยเหลือ ความสำเร็จ ความรัก ความดูแลเอาใจใส่ )

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He undergoes the success in his life.
คำอ่าน ฮี อั๊นเดอโกสึ เดอะ ซักเซส อิน ฮิส ไล้ฝึ
คำแปล เขาได้รับความสำเร็จ ประสบความสำเร็จ /He undergoes the success ในชีวิต /in his life

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They undergo the help from the government.
คำอ่าน เด อันเดอโก เดอะ เฮลผึ ฟรอม เดอะ กั๊ฟเวินเมน
คำแปล พวกเขาได้รับความช่วยเหลือ /They undergo the help จากรัฐบาล /from the government

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She undergoes surgery free from the hospital.
คำอ่าน ชี อั๊นเดอโกสึ เซ้อเจอหริ ฟรี ฟรอม เดอ ฮ้อสปิตอล
คำแปล เธอได้รับการผ่าตัดฟรี /She undergoes surgery free จากโรงพยาบาล / from the hospital

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She underwent surgery free from the hospital yesterday.
คำอ่าน ชี อั๊นเดอเว้นถึ เซ้อเจอหริ ฟรี ฟรอม เดอ ฮ้อสพิตอล เย้สสะเตอเด
คำแปล เธอได้รับการผ่าตัดฟรี /She underwent surgery free จากโรงพยาบาล / from the hospital เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has undergone surgery free from the hospital.
คำอ่าน ชี แฮ่ส อั๊นเดอกอน เซ้อเจอหริ ฟรี ฟรอม เดอ ฮ้อสพิตอล
คำแปล เธอได้รับการผ่าตัดฟรี /She has undergone surgery free จากโรงพยาบาลแล้ว / from the hospital

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have undergone the help from the government.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันเดอกอน เดอะ เฮลผึ ฟรอม เดอะ กั๊ฟเวินเมน
คำแปล พวกเขาได้รับความช่วยเหลือ /They have undergone the help จากรัฐบาล /from the government

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are undergoing the help from the government.
คำอ่าน เด อาร อันเดอโกอิง เดอะ เฮลผึ ฟรอม เดอะ กั๊ฟเวินเมน
คำแปล พวกเขากำลังได้รับความช่วยเหลือ /They are undergoing the help จากรัฐบาล /from the government

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will undergo the help from the government soon.
คำอ่าน เด วิล อันเดอโก เดอะ เฮลผึ ฟรอม เดอะ กั๊ฟเวินเมน ซูน
คำแปล พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือ /They will undergo the help จากรัฐบาล /from the government ในไม่ช้านี้ /soon

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

get /เก็ต /ได้รับ