บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง withdraw withdrew withdrawn ถอนตัว ถอนเงิน ถอนคำพูด หด เลิก เก็บคืน ตัวอย่างประโยค คำ อ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

withdraw วิดดรอ / withdrew วิดดรู / withdrewn วิดดรอน / ถอนตัว ถอนเงิน ถอนคำพูด หด เลิก เก็บคืน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She withdraws money from the bank.
คำอ่าน ชี หวิดดรอสึ มั้นหนิ ฟรอม เดอะ แบ้งขึ
คำแปล เธอ ถอนเงิน /She withdraws money จากธนาคาร /from the bank

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They withdraw from the race.
คำอ่าน เด หวิดดรอ ฟรอม เดอะ เร่ซ
คำแปล พวกเขาถอนตัว / They withdraw จากการแข่งขัน / from the race

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He withdraws his words.
คำอ่าน ฮี หวิดดรอสึ ฮิส เหวิดสึ
คำแปล เขาถอน /He withdraws คำพูด / his words

 

ประโยค She withdraws cash from ATM.
คำอ่าน ชี หวิดดรอสึ แค้ส ฟรอม เอ๊ทีเอ็ม
คำแปล เธอถอนเงินสด /She withdraws cash จากตู้ ATM /from ATM

 

ประโยค They withdraw the troops from the city.
คำอ่าน เด หวิดดรอ เดอะ ทรู่ฟสึ ฟรอม เดอะ ซิ้ดี่ /ซิ้ถี่
คำแปล พวกเขาถอน /They withdraw กำลังทหาร /the troops ออกจากเมือง /from the city

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They withdrew the troops from the city yesterday.
คำอ่าน เด หวิดดรู เดอะ ทรู่ฟสึ ฟรอม เดอะ ซิ้ดี่ /ซิ้ถี่ เย้สสะเตอเด
คำแปล พวกเขาถอน /They withdrew กำลังทหาร /the troops ออกจากเมือง /from the city เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has withdrewn cash from ATM.
คำอ่าน ชี แฮ่ส หวิดดรอน แค้ส ฟรอม เอ๊ทีเอ็ม
คำแปล เธอได้ถอนเงินสด /She has withdrewn cash จากตู้ ATM แล้ว /from ATM

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have withdrewn the troops from the city.
คำอ่าน เดแฮ่ฟ หวิดดรอน เดอะ ทรู่ฟสึ ฟรอม เดอะ ซิ้ดี่ /ซิ้ถี่
คำแปล พวกเขาได้ถอน /They have withdrewn กำลังทหาร /the troops ออกจากเมืองแล้ว /from the city

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are withdrawing the troops from the city.
คำอ่าน เด อาร หวิดดรออิง เดอะ ทรู่ฟสึ ฟรอม เดอะ ซิ้ดี่ /ซิ้ถี่
คำแปล พวกเขากำลังถอน /They are withdrawing กำลังทหาร /the troops ออกจากเมือง /from the city

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will withdraw cash from ATM.
คำอ่าน ชี วิล หวิดดรอ แค้ส ฟรอม เอ๊ทีเอ็ม
คำแปล เธอจะถอนเงินสด /She will withdraw จากตู้ ATM /from ATM

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

extract / เอ็กสะแตร้ก / ถอน
draw / ดะรอ / ชัก


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง send sent sent ส่ง ส่งข่าว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น