บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง underlie underlay underlain รองรับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

underlie อั๊นเดอลาย / underlay อั๊นเดอเล / underlain อั๊นเดอเลน / รองรับ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค His idea underlies our business.
คำอ่าน ฮิส ไอเดีย อั๊นเดอลายสึ อาวเอ่อะ บิสซิเนส
คำแปล ความคิดของเขา /His idea underlies รองรับธุรกิจของเรา /our business

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค Your proposals underlie our policy.
คำอ่าน ยัว โพรโพ้ซอลสึ อั๊นเดอลาย อาวเอ่อะ พ้อลลิซี
คำแปล ข้อเสนอต่างๆ ของคุณรองรับ หรือ เป็นไป /Your proposals underlie ตามนโยบายของเรา /our policy

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The soil here underlies those plants.
คำอ่าน เดอะ ซ้อยแอล เฮีย อั๊นเดอลายสึ โดส แพลนสึ
คำแปล ดินที่นี่รองรับ /The soil here underlies พืชเหล่านั้น /those plants รองรับหรือสามารถปลูกพืชเหล่านั้นได้

 

ประโยค These sofas underlie the rug in my room.
คำอ่าน ดิส โซฟาสึ อั๊นเดอลาย เดอะ รัก อิน มาย รูม
คำแปล โซฟาเหล่านี้รองรับ หรือเข้ากันได้ดีกับพรม /These sofas underlie the rug ในห้องของฉัน /in my room

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค His idea underlay our business.
คำอ่าน ฮิส ไอเดีย อั๊นเดอเล อาวเอ่อะ บิสซิเนส
คำแปล ความคิดของเขา / His idea รองรับธุรกิจของเรา /underlay our business

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค His idea has underlain our business.
คำอ่าน ฮิส ไอเดีย แฮ่ส อั๊นเดอเลน อาวเอ่อะ บิสซิเนส
คำแปล ความคิดของเขา / His idea ได้รองรับธุรกิจของเรา /underlain our business แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค Your proposals have underlain our policy.
คำอ่าน ยัว โพรโพ้ซอลสึ แฮ่ฟ อั๊นเดอเลน อาวเอ่อะ พ้อลลิซี
คำแปล ข้อเสนอต่างๆ ของคุณได้รองรับ หรือ ได้เป็นไป /Your proposals have underlain ตามนโยบายของเราแล้ว /our policy

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค Your proposals are underlying our policy.
คำอ่าน ยัว โพรโพ้ซอลสึ อาร อั๊นเดอลายอิง อาวเอ่อะ พ้อลลิซี
คำแปล ข้อเสนอต่างๆ ของคุณกำลังรองรับ หรือ กำลังเป็นไป /Your proposals arte underlying ตามนโยบายของเรา /our policy

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค Your proposals will underlie our policy.
คำอ่าน ยัว โพรโพ้ซอลสึ วิล อั๊นเดอลาย อาวเอ่อะ พ้อลลิซี
คำแปล ข้อเสนอต่างๆ ของคุณจะรองรับ หรือ จะเป็นไป /Your proposals will underlie ตามนโยบายของเรา /our policy

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

support / ซัพพอด / สนับสนุน รองรับ