บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง uphold upheld upheld ส่งเสริม สนับสนุน ค้ำจุน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

uphold อัพโฮลดึ / upheld อัพเฮลดึ / upheld อัพเฮลดึ / ส่งเสริม สนับสนุน ค้ำจุน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He upholds the old tradition of the village.
คำอ่าน ฮี อับโฮ้ลสึ ดิ โอล ถะเหรดดิ๊ดชัน ออฟ เดอะ วิ้ลเลจจึ
คำแปล เขาสนับสนุน /He upholds ประเพณีเก่าแก่ / the old tradition ของหมู่บ้าน /of the village อาจจะให้ทุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They uphold education by donating money for school.
คำอ่าน เด อับโฮล เอ๊ดดู๊เคชัน บาย โด๊เนทติง มอนหนิ ฟอร สะกูล
คำแปล พวกเขาสนับสนุนการศึกษา /They uphold education โดยบริจาคเงิน /by donate money ให้โรงเรียน /for school.

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They uphold my position in the company.
คำอ่าน เด อับโฮล มาย โพซิ้ทชัน อิน เดอะ คอมพาหนี่
คำแปล พวกเขาสนับสนุนค้ำชู /They uphold ตำแหน่งของฉัน /my position ในบริษัท /in the company

 

ประโยค They uphold democracy/human right/SME/ freedom/justice/.
คำอ่าน เด อับโฮล เดมม้อกคราซี /ฮิ้วแมน ไร้ถึ / เอส เอ็ม อี / ฟรี้ดอม /จั๊สตีช /
คำแปล พวกเขาสนับสนุน /They uphold ประชาธิปไตย/democracy หรือ สิทธิมนุษยชน /human right หรือ SME /SME หรือ เสรีภาพ / freedom หรือ ความยุติธรรม /justice

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He upheld the old tradition of the village.
คำอ่าน ฮี อับเฮล ดิ โอล ถะเหรดดิ๊ดชัน ออฟ เดอะ วิ้ลเลจจึ
คำแปล เขาสนับสนุน /He upheld ประเพณีเก่าแก่ / the old tradition ของหมู่บ้าน /of the village อาจจะให้ทุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has upheld the old tradition of the village.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อับเฮล ดิ โอล ถะเหรดดิ๊ดชัน ออฟ เดอะ วิ้ลเลจจึ
คำแปล เขาได้สนับสนุน /He has upheld ประเพณีเก่าแก่ / the old tradition ของหมู่บ้าน /of the village อาจจะให้ทุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have upheld education by donating money.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อับเฮล เอ๊ดดูเคชัน บาย โด๊เนทติง มอนหนิ
คำแปล พวกเขาได้สนับสนุนการศึกษาแล้ว /They have upheld education โดยการบริจาคเงิน /by donating money

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is upholding the old tradition of the village.
คำอ่าน ฮี อิส อับโฮ้ลดิง ดิ โอล ถะเหรดดิ๊ดชัน ออฟ เดอะ วิ้ลเลจจึ
คำแปล เขากำลังสนับสนุน /He is upholding ประเพณีเก่าแก่ / the old tradition ของหมู่บ้าน /of the village อาจจะให้ทุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will uphold the old tradition of the village.
คำอ่าน ฮี วิล อับโฮ้ล ดิ โอล ถะเหรดดิ๊ดชัน ออฟ เดอะ วิ้ลเลจจึ
คำแปล เขาจะสนับสนุน /He will uphold ประเพณีเก่าแก่ / the old tradition ของหมู่บ้าน /of the village อาจจะให้ทุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

promote / โพรโม่ท /ส่งเสริม
help /เฮลผึ / ส่งเสริม
support / ซับพ่อท / สนับสนุน
hold up / โฮ้ลดะ อั้บ /ค้ำชู จุนเจือ