บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unhide unhid unhidden ยกเลิกการซ่อน หยุดซ่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unhide อันฮาย / unhid อันฮิด / unhidden อันฮิ้ดเดน / ยกเลิกการซ่อน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unhides the photos in his smartphone.
คำอ่าน ฮี อันฮายสึ เดอะ โฟ้โต้สึ อิน ฮิส สม้าทโฟน
คำแปล เขายกเลิกการซ่อน /He unhides ภาพถ่าย /the photos ในมือถือของเขา / in his smartphone ปกติอาจจะซ่อนภาพลับๆ เอาไว้

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unhide the profiles in Facebook.
คำอ่าน เด อันฮาย เดอะ โพร้ฟายสึ อิน เฟสบุ๊ค
คำแปล พวกเขายกเลิกการซ่อน /They unhide ข้อมูลส่วนตัว/ the profiles ในเฟสบุ๊ค /in Facebook

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She unhides some rows in worksheet.
คำอ่าน ฃี อันฮายสึ ซัม โรสึ อิน เวิ้กชีท
คำแปล เธอยกเลิกการซ่อน /She unhides บางแถว /some rows ในเวิ้ร์กชีท (ในโปรแกรม Microsoft Excel) / in worksheet

 

ประโยค He unhides the layers in Photoshop.
คำอ่าน ฮี อันฮายสึ เดอ เล้เยอสึ อิน โฟ้โตชอบ
คำแปล เขายกเลิกการซ่อน /He unhides เลเยอร์ /the layers ในโปรแกรม Photoshop / in Photoshop

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unhid the photos in his smartphone.
คำอ่าน ฮี อันฮิด เดอะ โฟ้โต้สึ อิน ฮิส สม้าทโฟน
คำแปล เขายกเลิกการซ่อน /He unhid ภาพถ่าย /the photos ในมือถือของเขา / in his smartphone ปกติอาจจะซ่อนภาพลับๆ เอาไว้

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unhidden the photos in his smartphone.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันฮิดเดน เดอะ โฟ้โต้สึ อิน ฮิส สม้าทโฟน
คำแปล เขาได้ยกเลิกการซ่อน /He has unhidden ภาพถ่าย /the photos ในมือถือของเขาแล้ว / in his smartphone ปกติอาจจะซ่อนภาพลับๆ เอาไว้

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unhidden the profiles in Facebook.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันฮิดเดน เดอะ โพร้ฟายสึ อิน เฟสบุ๊ค
คำแปล พวกเขาได้ยกเลิกการซ่อน /They have unhidden ข้อมูลส่วนตัว/ the profiles ในเฟสบุ๊คแล้ว /in Facebook

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is unhiding the photos in his smartphone.
คำอ่าน ฮี อิส อันฮายดิง เดอะ โฟ้โต้สึ อิน ฮิส สม้าทโฟน
คำแปล เขากำลังยกเลิกการซ่อน /He is unhiding ภาพถ่าย /the photos ในมือถือของเขา / in his smartphone ปกติอาจจะซ่อนภาพลับๆ เอาไว้

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will unhide the photos in his smartphone.
คำอ่าน ฮี วิล อันฮาย เดอะ โฟ้โต้สึ อิน ฮิส สม้าทโฟน
คำแปล เขาจะยกเลิกการซ่อน /He will unhide ภาพถ่าย /the photos ในมือถือของเขา / in his smartphone ปกติอาจจะซ่อนภาพลับๆ เอาไว้

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

hide / ฮายดึ / ซ่อน