บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hide hid hidden ซ่อน, ปิดบัง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

hide ฮาย / hid ฮิด / hidden ฮิดเดน / ซ่อน, ปิดบัง, แฝง, พราง, เก็บงำ, กบดาน, มุดหัว, ดำดิน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She hides the money under the pillow.
คำอ่าน ชี ฮายสึ เดอะ มันหนิ อันเดอ เดอะ พิลโล
คำแปล หล่อน ซ่อน/hides เงิน/ the money ไว้ไต้หมอน /under the pillow คนไทยโบราณ ไม่น้อยชอบซ่อนเงินไว้ใต้ที่นอน หรือใต้หมอน อยากจะซ่อน อะไร ก็ใส่คำนามนั้น หลัง hide เช่น ซ่อน ลูกสุนัข hide puppy

 

ประโยค He hides in the jungle.
คำอ่าน ฮี ฮายสึ อิน เดอะ จังเกิล
คำแปล เขา ซ่อนตัว/hides อยู่ในป่า/in the jungle

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He hid in the jungle.
คำอ่าน ฮี ฮิด อิน เดอะ จังเกิล
คำแปล เขา ซ่อนตัว/hides อยู่ในป่า/in the jungle ประโยคเรื่องราวในอดีต ใช้ hid แทน hide

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had hidden in safe place already when the police arrived.
คำอ่าน ฮี แฮด ฮิดเดน อิน เซฟ เพลสสึ ออลเรดดิ เว้น เดอะ โพลิช อะร้ายถึ
คำแปล เขา ได้ซ่อนตัวในที่ปลอดภัย /had hidden in safe place เรียบร้อยแล้ว /already เมื่อตำรวจมาถึง/when the police arrived

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is hiding in the jungle.
คำอ่าน ฮี อิส ไฮดิง อิน เดอะ จังเกิล
คำแปล เขา กำลังซ่อนตัว/is hiding อยู่ในป่า/ in the jungle

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will hide the money in safe place.
คำอ่าน ฮี วิล ฮาย เดอะ มันหนิ อิน เซฟ เพลสสึ
คำแปล เขา จะซ่อนเงิน/will hide the money ไว้ในที่ปลอดภัย/in safe place

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค There are hidden photos in his smartphone.
คำอ่าน แด อา ฮิดเดด โฟโตสึ อิน ฮิส สมาร์ทโฟน
คำแปล มี รูปที่ถูกซอน/hidden photos อยู่ในมือถือของเขา/in his smartphone รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ในมือถือ สามารถตั้งค่าให้เป็นไฟล์ซ่อน ได้ เพื่อไม่ให้ใครมองเห็น ต้องใช้รหัสผ่าน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

disguise / ดิสสะไก๊ / แฝง
conceal / คอนซีล / พราง
flee/ ฟลี / ลี้
put in a safe place /พุท อิน อะ เซฟ เพลสสึ / เก็บงำ
low / โลว / กบดาน
dodge / ดอดจึ / มุดหัว