บทความแสดงตัวอย่างคำนามในภาษาอังกฤษที่ห้ามใช้ the นำหน้า พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งมีไม่กี่คำ แต่ต้องท่องจำให้ได้

 

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม วัน เดือน ปี

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม วัน เดือน ปี
monday / มันเดย์/วันจันทร์ อังคาร ... ห้ามใช้ the นำหนา
january / แจนยูอะหริ/มกราคม
2019 / ปี 2019/
Songkran Day /วันสงกรานต์

 

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม อาหาร มื้ออาหาร
lunch /ลันชุ /มือกลางวัน break fast /เบรก ฟาสต์ /อาหารเช้า / dinner/ ดินเนอร์ / อาหารเย็น
Tom likes Tom yum kung.
ฮี ไลคสึ ต้ม ยำ กุ้ง
เขา ชอบ ต้ม ยำ กุ้ง ไม่ใช้ the หน้า ชื่ออาหาร the Tom Yum Kung

 

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม ชื่อโรงเรียน ชื่อมหาวิทยาลัย สถานศึกษา
Somsri graduated from Chulalongkorn university.
สมศรี เกรดดุเอทดิด ฟรอม จุฬาลงกรณ์ ยูนิเวอซิดิ
สมศรีเรียนจบจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ห้ามใช้ Somsri graduated from the Chulalongkorn university.

 

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม ชื่อ ทวีป ประเทศ เมืองหลวง ถนน มลรัฐ
He will go to Bangkok tomorrow.
ฮี วิล โก ทู แบงค็อก ทูโมโร
เขาจะไป กรุงเทพ พรุ่งนี้ ห้ามใช้ He will go to the Bangkok

 

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม ชื่อเครือญาติ
Father bought him a watch.
ฟาเธ่อ บอท ฮิม อะ วอทชุ
พ่อซื้อนาฬิกาให้เขา ห้ามใช้ The father bought him a watch.

 

uncle /อัง เกิ่ล /ลุง
mother /ม๊า เสอะ /แม่

brother/บรา เตอะ/พี่ชาย น้องชาย

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม ชื่อเกาะ ทะเลสาป เกาะ
He like Koh Samet Island very much.
อี ไลคึ เกาะ สะเมด ไอแลน เวหริ มัชชุ
เขาชอบเกาะเสม็ดมาก

 

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม ชื่อร้านค้า
He will go to 7-11 mini mart
ฮี วิล โก ทู เซเว่น อีเลเว่น มินิ มาร์ท
เขาจะไปร้าน 7-11 ห้ามใช้ He will go to the 7-11 mini mart

 

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม ชื่อสาขาวิชา
Teacher is well-known career.
ทีเชอะ อิส เวล โนน คาเรีย
ครูเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตา (แต่ไม่ค่อยมีสตางค์) ห้ามช้า The teacher is well-known career.

 

Engineering /เอ็นจิเนียริง/วิศวกรรม
Science /ซายเอ็นสึ/วิทยาศาสตร์
medicine/เมดดิซีน/แพทย์ศาสตร์

 

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม แสดงความเป็นเจ้าของ
Somchai's dog is tiny.
สมชาย สะ ด้อก อิส ไทหนิ
สุนัขของสมชายมีขนาดเล็กมาก เป็นพันธ์เล็ก ห้ามใช้ Somchai's the dog is tiny.

 

ห้ามใช้ the นำหน้าคำนาม ชื่อคน
Tom is my son.
ทอม อิส มาย ซัน
ทอม เป็นลูกชายของฉัน ห้ามใช้ The Tom is my son.