บทความแสดงตัวอย่างคำนามในภาษาอังกฤษที่ห้ามใช้ a หรือ an นำหน้า พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจ ง่ายมากขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งมีไม่กี่คำ แต่ต้องท่องจำให้ได้

 

คำนามที่ห้ามใช้ a หรือ an นำหน้า

คำนามพหูพจน์ มีความหมายมากกว่าหนึ่ง
A dog runs to the river.
อะ ด้อก รันสึ ทู เดอะ ริฟเวอร์
สุนัขตัวหนึ่งวิ่งไปที่แม่น้ำ สุนัข 1 ตัวใช้ a ได้

 

He saw a dogs near the river.
ฮี ซอ อะ ด้อกสึ เนีย เดอะ รีฟเวอะ
เขาเห็นสุนัขหลายตัวใกล้แม่น้ำ ใช้ a dogs ผิด เพราะมีสุนัขหลายตัว อาจจะใช้ many dogs แมนดิด้อก/สุนัขหลายตัว/

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับคำนามนับไม่ได้ เช่น กาแฟ น้ำ ทราย เกลือ น้ำตาล ข้าว
He want to drink a water.
ฮี วอนทึ ทู ดริงเคอะ อะ วอเด่อะ
เขาต้องการดื่มน้ำ ใช้คำว่า a water ผิด สามารถใช้ the water แทนได้ หรือตัด a ออกไปเลย

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับอาการนาม หรือคำนามที่มีคำว่า การ หรือ ความนำหน้า เช่น ความสุข การเรียน
A learning is good for kids
อะ เลิน นิ่ง อิส กู๊ด ฟอร์ คิดสึ
การเรียนรู้ เป็นเรื่องดีสำหรับเด็ก ใช้ A นำหน้าคำนามแบบอาการนาม learning/การเรียนรู้ แบบนี้ ผิด ไม่ต้องมี A นำเหน้า ให้ใช้ Learning is good for kids.

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับ ชื่อกีฬาทุกประเภท
His son like football.
ฮิส ซัน ไลคึ ฟุตบอล
ลูกชายของเขาชอบฟุตบอล ห้ามใช้ His son like a football.

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับ ชื่อโรค เช่น มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน
He has cancer.
ฮี แฮส แคนเส่อ
เขาเป็นมะเร็ง ห้ามใช้ He has a cancer.

 

He has a fever.
ฮี แฮส สะ ฟีเหว่อ
เขามีอาการไข้ กรณ๊นี้ ใช้ a fever ได้ เขามีอาการไข้ พักผ่อนก็หาย ไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคแล้ว เหมือนเป็น มะเร็ง

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับชื่อวิชาต่างๆ
She like history.
ชี ไลค์ ฮิสโทหริ
หล่อนชอบวิชาประวัติศาสตร์ ห้ามใช้ She like a history.

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับชื่อภาษา หรือ สัญชาติ
Thai language is difficult.
ไทย แลงเกวจ อิส ดิฟฟิคัลทึ
ภาษาไทยมีความยากในการเรียน ห้ามใช้ A Thai language is difficult.

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับชื่อศาสนา
I am Buddhist.
ไอ แอม บุด ดิส
ฉันเป็นชาวพุทธ ห้ามใช้ I am a Buddhist.

 

His religion is Buddhism.
ฮิส เรลลิเจียน อิส บุด ดิส สึ่ม
ศาสนาของเอาคือศาสนาพุทธ ห้ามใช้ His religion is a Buddhism.

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับชื่อสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง ร้านอาหาร เมืองหลวง สถานศึกษา
I have lunch at Mandarin restaurant.
ไอ แฮฟ ลันชุ แอท แมนดาริน เรสเตอรอง
ฉันทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร แมนดาริน ห้ามใช้ I have lunch at a Mandarin restaurant.

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับชื่อชื่อทางภูมิศาสตร์ ถนน หนทาง แม่น้ำ ทวีป
Amazon river starts in Peru.
เอมาซอน ริเวอ สตาร์ทสึ อิน เพรู
แม่น้ำ อเมซอน เริ่มต้นที่ เปรู หรือมีต้นน้ำในประเทศเปรู ห้ามใช้ An Amazon river starts in Peru.

 

ห้ามใช้ a หรือ an กับบางสำนวน เช่น Go to
He will go to hospital tomorrow.
ฮี วิล โก ทู ฮอสปิดอล ทูโมโร
เขาจะไปโรงพยาบาลพรุ่งนี้ เขาไปเพื่อรักษา เขามีอาการเจ็บป่วย ห้ามใช้ He will go to hospital tomorrow.
He will go to the hospital tomorrow. หากใช้ the นำหน้า hospital จะหมายถึง ไปเยี่ยมผู้ป่วย ไม่ใช่ไปรักษา อาการป่วย