บทความรวมตัวอย่างคำบุพบท at /แอ้ด /ที่ในภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ แยกเป็นหมวดตามการใช้งาน พร้อม คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค บางส่วน เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือนักเรียนนักศึกษา

 

คำว่า at/แอ้ด/ สามารถแปลได้หลายความหมาย เช่น ที่ ตอน ณ เมื่อ โดย ถึง มายัง ในการ เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท at แบบต่างๆ

at ใช้กับตัวเลขบอกระดับต่างๆ

at 50 years old /แอ้ด ฟิฟตี เยียสะ โอล / ที่อายุ 50 ปี
at 50 /แอ้ด ฟิฟตี /ที่ 50 องศา

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He will retire at 50 years old.
คำอ่าน : ฮี วิล รีทายเออะ แอ้ด ฟิฟตี เยียสะ โอล
คำแปล : เขาจะเกษียณ/He will retire ที่อายุ 50 ปี/at 50 years old

 

at ใช้กับเวลาตามที่ระบุ

at ten o'clock / แอ้ด เทน โอ คล็อก / ที่เวลา 10 โมงเช้า
at night /แอ้ด ไน้ถึ / ในเวลากลางคืน
at midday /แอ้ด มิดเด / ในเวลาเที่ยงวัน
at sunset / แอ้ด ซันเซ็ต/ ในเวลาพระอาทิตย์ตก
at sunrise / แอ้อ ซันไรสึ / ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He always get up at 7 am.
คำอ่าน : ฮี ออลเวสึ เก็ด อั้บ แอ้ด เซเวน เอเอ็ม
คำแปล : เขามักจะ/He always ตื่นนอน/get up ในเวลา 7 โมงเช้า/at 7 am

 

at ใช้กับบริเวณเฉพาะ หรือสถานที่เป็นการเฉพาะเจาะจง

at the door /แอ้ด เดอะ /ที่ประตู
at the post office/แอ้ด เดอะ โพส ออฟฟิส / ที่สำนักงาน
at 7-11/แอ้ด เดอะ เซ้เวน อีเล่ฟเวน /ที่ 7-11
at tesco lotus/แอ้ด เดอะ เทสโก โลตัส/ ที่เทสโก้โลตัส
at Robinson/แอ้ด เดอะ โร้บินสัน/ ที่โรบินสัน

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : I will see you tomorrow at Robinson
คำอ่าน : ไอ วิล ซี ยู ทูโม้โรว แอ้ด โร้บินสัน
คำแปล : พรุ่งนี้ฉันจะพบคุณ/ I will see you tomorrow ที่โรบินสัน/at Robinson

 

at ใช้กับทิศทาง ซ้าย ขวา หน้า หลัง

at the right of .. /แอ้ด เดอะ ไร้ถึ ออฟ / ที่ทางขวามือของ..
at the left of /แอ้ด เดอะ ครอสโร้ด /ที่ทางซ้ายมือของ..
at the corner /แอ้ด เดอะ คอเหน่อ /ที่มุม
at the crossroad /แอ้ด เดอะ ครอสโร้ด /ที่สี่แยก
at the bottom of /แอ้ด เดอะ บอททอม ออฟ /ที่ด้านล่างของ..

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He will turn left at the crossroad.
คำอ่าน : ฮี วิล เทิน เล่ฟถึ แอ้ด เดอะ ครอสโร้ด
คำแปล : เขาจะเลี้ยวซ้าย/He will turn left ที่สี่แยก/at the crossroad

 

at ใช้กับเหตุการณ์ กิจกรรม

at the meeting /แอ้ด เดอะ มี้ดติง / ในการประชุม หรือ ที่การประชุม
at the concert /แอ้ด เดอะ ค้อนเสิดถึ / ในคอนเสิร์ต
at the wedding /แอ้ด เดอะ เว้ดดิง /ในงานแต่งงาน
at the party /แอ้ด เดอะ พ้าดี่ /ในงานรื่นเริง
at home /แอ้ด โฮ้ม / ขณะอยู่บ้าน
at work /แอ้ด เวิก /ขณะทำงาน
at table /แอ้ด เทเบิ่ล / ขณะทานอาหาร

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He always play games at home.
คำอ่าน : ฮี อ๊อลเว พะเล เกม แอ้ด โฮ้ม
คำแปล : เขามักจะเล่นเกม/He always play games ขณะอยู่ที่บ้าน/at home

 

ประโยค : He will join us at the party.
คำอ่าน : ฮี วิล จอย อัส แอ้ด เดอะ พ้าดี่
คำแปล : เขาจะมาร่วมสนุกกับเรา/ He will join us ในงานเลี้ยง/at the party

 

at ใช้กับการบอกความสามารถ

at playing guitar /แอ้ด / (เก่ง)ในการเล่นกีตาร์
at cooking /แอ้ด / (เก่ง)ในการทำอาหาร
at Science /แอ้ด / (เก่ง)วิชาวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She is good at cooking.
คำอ่าน : ชี อิส กู้ด แอ้ด คุ้กกิง
คำแปล : เธอเก่ง/ She is good ในการทำอาหาร/at cooking

 

at เป็นสำนวนเฉพาะ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก

at best / แอ้ด เบ้สสะถึ / อย่างดีที่สุด
at last / แอ้ด ลาสสะถึ /ในท้ายที่สุด
at least / แอ้ด ลีสสะถึ/ อย่างน้อยที่สุด

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He will do at the best.
คำอ่าน : ฮี วิลล ดู แอ้ด เดอะ เบ้สสะถึ
คำแปล : เขาจะทำ/He will do อย่างดีที่สุด/at the best

 

สำหรับคำบุพบทat สามารถนำไปแต่งประโยคได้หลายแบบ หวังว่าบทความนี้ ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่กำลังศึกษาการใช้คำนี้