บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน as if / แอสสึ อิ๊ฟ / ราวกับว่า เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน as if

คำสันธาน as if / แอสสึ อิ๊ฟ / ราวกับว่า, เสมือนหนึ่งว่า ยังกะ ประดุจ ดุจ เช่น เขาวางตัว ราวกับว่า เขาเป็นเจ้าของบ้าน คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย   แต่เรื่องที่พูดนั้น ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ใช่ความจริง เขาวางตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้าน แต่ความจริงก็คือ เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน เขาทำตัวรวย แต่ความจริงเขาไม่รวย เขาหน้าซีดเหมือนเห็นผี แต่จริงๆ ไม่ได้เห็นอะไร แค่อาจกำลังจะเป็นลม

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน as if เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : She is crying as if the world will end tomorrow.
คำอ่าน : ชี อิสสึ ครายอิง แอสสึ อิ๊ฟ เดอะ เวิล วิล เอ็น ทูโมโรว
คำแปล : เธอกำลังร้องไห้/She is crying ราวกับว่า /as if โลกจะสิ้นสุด ถึงจุดแตกดับ/the world will end พรุ่งนี้/tomorrow. ใช้ as if ในความหมาย ราวกับว่า ประหนึ่งว่า
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She is crying. เธอกำลังร้องไห้
- The world will end tomorrow. โลกจะแตกดับพรุ่งนี้
- She is crying as if the world will end tomorrow.

 

ตัวอย่างประโยค : He looks pale as if he saw the ghost.
คำอ่าน :ฮี ลุ้กสึ เพล แอสสึ อิ๊ฟ ฮี ซอ เดอะ โก้สสะถึ
คำแปล : เขาดู/He looks หน้าซีด/pale ราวกับว่า/as if เขาเห็น/he saw ผี/ the ghost.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He looks pale. เขาดูหน้าซีด
- He sees the ghost. เขาเห็นผี
- He looks pale as if he saw the ghost. ประโยคหน้าเป็น Present Tense (look)ประโยคหลัง as if ต้องเป็น Past Tent (saw)

 

ตัวอย่างประโยค : My wife treats me as if she were my mother.
คำอ่าน :มาย ไว้ฝึ ทะรี้ดสึ มี แอสสึ อิ๊ฟ ชี เวอ มาย ม้าเส่อะ
คำแปล : ภรรยาของฉัน/My wife ปฏิบัติต่อฉํน / treats me อย่างกับว่า /as if เธอเป็น /she were แม่ของฉัน /my mother. กรณีใช้ Verb to Be จะต้องใช้ were เท่านั้น ไม่ว่าประธานจะเป็น He, She, It หรือคน สัตว์ สิ่งของเพียงอย่างเดียว
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- My wife treats me. ภรรยาปฏิบัติต่อฉัน
- She is my mother. เธอเป็นแม่ของฉัน
- My wife treats me as if she were my mother. กริยา Verb to Be ต้องใช้ were เท่านั้น she were

 

ตัวอย่างประโยค : She behaves as if she were a boy.
คำอ่าน :ชี เบเฮฟสึ แอสสึ อิ๊ฟ ชี เวอ อะ บอย
คำแปล : เธอทำตัว /She behaves ราวกับว่า /as if เธอเป็นเด็กผู้ชาย / she were a boy.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She behaves. เธอทำตัว
- She is a boy. เธอเป็นเด็กผู้ชาย
- She behaves as if she were a boy. กริยา Verb to Be ต้องใช้ were เท่านั้น she were

 

ตัวอย่างประโยค : He spends money as if he were the billionaire.
คำอ่าน :ฮี สะเปนสึ มันหนี่ แอสสึ อิ๊ฟ ฮี เวอ เดอะ บิลเลียนแน
คำแปล : เขาใช้เงิน /He spends money ราวกับว่า /as if เขาเป็น/he were มหาเศรษฐี /the billionaire.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He spends money. เขาใช้เงิน
- he is the billionaire. เขาเป็นมหาเศรษฐี
- He spends money as if he were the billionaire. กริยา Verb to Be ต้องใช้ were เท่านั้น he were

 

ตัวอย่างประโยค : The house shakes as if it might crash soon.
คำอ่าน : เดอะ เฮ้าสึ เช้กสึ แอสสึ อิ๊ฟ อิด ไม๊ คะแร้ดฉุ ซูน
คำแปล : บ้านสั่น/The house shakes ราวกับว่า as if มันอาจจะพังครืนลงในไม่ช้า /it might crash soon.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- The house shakes. บ้านสั่น
- It might crash soon. มันอาจจะพังครืนลงในไม่ช้า
- The house shakes as if it might crash soon.

 

ตัวอย่างประโยค : she knew everything as if she had lived there.
คำอ่าน :ชี นู เอ๊ฟวะหริซิง แอสสึ อิ๊ฟ ชี แฮ่ด ลิฟ แดร
คำแปล : เธอรู้หมดทุกอย่าง/she knew everything ราวกับว่า /as if เธออาศัยอยู่ที่นั่น /she had lived there.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- she knew everything. เธอรู้ทุกอย่าง
- she had lived there. เธอเคยอาศัยอยู่ที่นั่น
- she knew everything as if she had lived there. ประโยคหน้าเป็น Past Tense (knew)ประโยคหลัง as if ต้องเป็น Past Perfect Tent (had lived)

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หาเงินง่ายๆ กับการเขียนบทความไอที

บทความแนะนำแนวทางการฝึกฝนตัวเองเพื่อหารายได้พิเศษหรือรายได้หลักด้วยการเป็นนักเขียนบทความด้านไอที คอมพิวเตอร์ เทคโน การใช้อุ ปกรณ์อีเล็คทรอนิคต่างๆ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง offset offset offset ตอบแทน, หัก, ชดเชย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น