บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Which ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า อันไหน? สิ่งไหน? คนไหน? เช่น รถของเขาคัน ไหน? เขาจะซื้อรถคันไหน? เราควรจะเช่ารถคันไหน? เป็นต้น พร้อมตัวอย่าง ประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วย ตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Which สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- สิ่งไหน... เป็นของคุณ?
- ของคุณเป็นอันไหน?
- สิ่งไหน... ที่เราจะ..?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Which

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย is

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามโดยใช้กริยาช่วย is สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว จะมีรูปแบบการ สร้างคำถามหลายแบบ เช่น

 

1. Which + is + คำคุณศัพท์? เช่น Which is wrong? อันไหนผิด?

ตัวอย่างประโยค : Which is wrong?
คำอ่าน :วิชฉุ อิสสึ รอง?
คำแปล : อันไหนผิด?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำคุณศัพท์ หรือ Adj. ยังมีอีกมากเช่น beautiful? อันไหนสวย? / good? อันไหนดี? / correct? อันไหน ถูก?

 

2. Which + is + สรรพนามเจ้าของ + คำนาม? เช่น Which is his car? คันไหนเป็นรถของเขา?

ตัวอย่างประโยค : Which is his car?
คำอ่าน :วิชฉุ อิส ฮิส คาร?
คำแปล : รถของเขาคันไหน? หรือ รถคันไหนเป็นของเขา?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจากสรรพนามเจ้าของ his ของเขาแล้ว ยังมีแบบอื่นอีก เช่น
- her car? ของเธอ
- its car? ของมัน
- my car? ของฉัน
- our car? ของพวกเรา
- their car? ของพวกเขา
- your car? ของคุณ

การใช้คำถามแบบนี้ อาจจะใช้สั้นๆ ไม่ต้องมีคำนาม car กรณีเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า กำลังพูดถึงเรื่อง รถ เช่น
- Which is his car? จะใช้ Which is his? คันไหนของเขา? ไม่ต้องมีคำว่า car ต่อท้าย
- Which is her car? จะใช้ Which is hers? ของเธอ? ไม่ต้องมีคำว่า car ต่อท้าย
- Which is its car? จะใช้ Which is its? ของมัน? ไม่ต้องมีคำว่า car ต่อท้าย
- Which is my car? จะใช้ Which is mine? ของฉัน? ไม่ต้องมีคำว่า car ต่อท้าย
- Which is our car? จะใช้ Which is ours? ของพวกเรา? ไม่ต้องมีคำว่า car ต่อท้าย
- Which is their car? จะใช้ Which is theirs? ของพวกเขา? ไม่ต้องมีคำว่า car ต่อท้าย
- Which is your car? จะใช้ Which is yours? ของคุณ? ไม่ต้องมีคำว่า car ต่อท้าย

 

3. Which + คำนาม + is + สรรพนามเจ้าของ? เช่น Which car is his? รถคันไหนเป็นรถของเขา?

ตัวอย่างประโยค : Which car is his?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร อิส ฮิส?
คำแปล : รถคันไหนเป็นของเขา?
คำอธิบายเพิ่มเติม : การนอกจากใช้ his ย่อมาจาก his car แล้ว อาจจะใช้สรรพนามเจ้าของเพิ่มเติมดังนี้
- is hers? ของเธอ ย่อมาจาก her car
- is its? ของมัน ย่อมาจาก its car
- is mine? ของฉัน ย่อมาจาก my car
- is ours? ของพวกเรา ย่อมาจาก our car
- is theirs? ของพวกเขา ย่อมาจาก thheir car
- is yours? ของคุณ ย่อมาจาก your car

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย is/are +กริยา ing

การใช้ Which สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is หรือ are กับกริยาเติม ing โดยมีความหมายว่า จะกำลัง.. สิ่งไหน? อันไหน? เช่น คุณกำลังจะไปซื้อรถคันไหน? หรือจะไปพักโรงแรมไหน? โครงสร้างประโยค which + คำนาม + (is หรือ are) + ประธาน + กริยา ing ?

 

กริยาช่วย is +กริยา ingตัวอย่างประโยค : Which car is he going to buy
คำอ่าน :วิชฉุ คาร อิส ฮี โกอิง ทู บาย?
คำแปล : เขากำลังจะไปซื้อรถคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก he เขา แล้ว อาจจะใช้ she เธอ / it มัน / หรือบุคคล Tom ทอม

 

กริยาช่วย are +กริยา ing ตัวอย่างประโยค : Which hotel are we going to stay?
คำอ่าน :วิชฉุ โฮเทล อาร วี โกอิง ทู สะเต?
คำแปล : พวกเรากำลังจะไปพักโรงแรมไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก we แล้ว อาจจะใช้ you คุณ / they พวกเขา / หรือบุคคล 2 คนขึ้นไป Tom and John ทอมและ จอห์น

 

นอกจาก is และ are แล้ว อาจจะใช้ was แทน is หรือ were แทน are กรณีเป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต เช่น Which car was he going to buy?

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย was

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย was ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย was มีโครงสร้างประโยค Which + คำนาม + was + สรรพนามเจ้าของ? เช่น Which + car + was + his?

 

ตัวอย่างประโยค :Which car was his?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร วอสสึ ฮิส?
คำแปล : รถคันไหนเป็นของเขา?

 

ตัวอย่างประโยค :Which one was bitten by a dog?
คำอ่าน :วิชฉุ วัน วอสสึ บิทเทน บาย อะ ด้อก?
คำแปล : คนไหนถูกสุนัขกัด?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคแบบประธานถูกกระทำ คนไหนถูกสุนัขกัด?

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาแท้

การใช้ Which สร้างประโยคคำถาม ด้วยกริยาแท้ โดยมีโครงสร้างประโยค Which + คำนาม + กริยาแท้? เช่น Which + finger + hurts? นิ้ว ไหนเจ็บ?

 

ตัวอย่างประโยค :Which dog bites you?
คำอ่าน :วิชฉุ ด็อก ไบถึ ยู?
คำแปล : สุนัขตัวไหนกัดคุณ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก you กัดคุณ เป็น him กัดเขา, her, them, us, Tom กัดทอม

 

ตัวอย่างประโยค : Which team won?
คำอ่าน :วิชฉุ ทีม วอน?
คำแปล :ทีมไหนชนะ?

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย Do

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย Do ใช้กับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยมีโครงสร้าง Which + คำนาม + do + ประธาน + คำกริยา? เช่น Which + bicycle + do + you (ประธาน) + buy(กริยา)? จักรยานคันไหนที่คุณซื้อ?

 

ตัวอย่างประโยค : Which car do you buy?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร ดู ยู บาย?
คำแปล : คุณซื้อรถคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธาน you คุณ อาจจะเปลี่ยนเป็น they, ส่วนกริยา buy ซื้อ อาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่น เช่น rent เช่ารถคัน ไหนมา?

 

ตัวอย่างประโยค : Which hotel do they stay?
คำอ่าน :วิชฉุ โอเทล ดู เด สะเต?
คำแปล : พวกเขาพักโรงแรมไหน?

 

การตั้งคำถามอาจจะไม่มีคำนาม กรณีรู้กันอยู่แล้่วว่าพูดถึงเรื่องอะไร เช่น กำลังพูดกันถึงเรื่องรถ ก็อาจจะ ถามว่า Which do you buy? คุณซื้อ รถคันไหน ไม่ต้องมีคำว่า car ในประโยค Which car do you buy?

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย does

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย Does ใช้กับประธานพหูพจน์ he, she, it หรือคำนามที่มีอันเดียวสิ่งเดียว โดยมีโครงสร้าง Which + คำนาม + does + ประธาน + คำกริยา? เช่น Which + bicycle + does + he (ประธาน) + buy(กริยา)? จักรยานคันไหนที่เขาซื้อ?

 

ตัวอย่างประโยค : Which car does he buy?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร ดาสสึ ฮี บาย?
คำแปล : เขาซื้อรถคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนประธานจาก he เขา เป็น she เธอ หรือ it ส่วนคำกริยาอาจจะเปลี่ยนเป็น like รถคันไหนที่ เขาชอบ คำกริยาสำหรับใช้กับ Which มีได้ไม่มาก อาจจะมีคำอื่นอีก เช่น choose เลือก / prefer ชอบ / want ต้องการ / dislike ไม่ชอบ เกลียด

 

ตัวอย่างประโยค : Which hotel does Tom stay?
คำอ่าน :วิชฉุ โฮเทล ดาสสึ ทอม สะเต?
คำแปล : ทอมพักโรงแรมไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานอาจจะเป็นชื่อคน เช่น Tom ทอม John จอห์น สมชาย เป็นต้น

 

การตั้งคำถามอาจจะไม่มีคำนาม กรณีรู้กันอยู่แล้่วว่าพูดถึงเรื่องอะไร เช่น กำลังพูดกันถึงเรื่องรถ ก็อาจจะ ถามว่า Which does he buy? คุณซื้อ รถคันไหน ไม่ต้องมีคำว่า car ในประโยค Which car does he buy?

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย did

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย did ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย did สำหรับประธานทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ we, they, I, you, he, she, it โดยมีโครงสร้างประโยค Which + คำนาม + did + ประธาน + คำกริยา?

 

ตัวอย่างประโยค :Which car did he buy?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร ดิด ฮี บาย?
คำแปล : เขาจะซื้อรถคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก he เป็น she, it, they, you, we ได้ทั้งนั้น

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย will

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย will ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า จะ.. เมื่อไร? โดยมีโครงสร้าง Which + คำนาม + will + ประธาน + กริยา + ? เช่น Which + bicycle + will + he + buy?

 

ตัวอย่างประโยค :Which bicycle will he buy?
คำอ่าน :วิชฉุ ไบ๊ซิเกิล วิล ฮี บาย?
คำแปล : เขาจะซื้อจักรยานคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก buy ซื้อเป็น กริยาอื่น เช่น choose เลือก / get ได้รับ เป็นต้น ส่วนประธาน he อาจจะ เปลี่ยนเป็น she, it, they, you, we หรือ I ได้ทั้งนั้น

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย would

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย would ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ เป็นคำถามที่มีความสุภาพกว่า will ถามว่า จะ.. เมื่อไร? โดยมีโครงสร้างประโยค Which + คำนาม + would + ประธาน + กริยา? เช่น Which + room + would + you + choose?

 

ตัวอย่างประโยค :Which room would you choose?
คำอ่าน :วิชฉุ รูป วู้ด ยู ชู้ส?
คำแปล :คุณจะเลือกห้องไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามนี้ สามารถใช้ประธานได้ทั้งๆ เอกพจน์ (he, she และ it) และ พหูพจน์ (you, we, they, I)

 

ตัวอย่างประโยค : Which car would you like to rent?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร วู้ด ยู ไล้ขึ ทู เรนถึ?
คำแปล : คุณอยากจะเช่ารถคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : would .. like to เป็นสำนวนมีความหมายว่า อยากจะ ... อยากจะทำอะไร อยากจะเช่ารถคันไหน? ก็ใช้คำ กริยาตามหลัง to เช่น stay อยากจะพักห้องไหน?

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย shall

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย shall กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะ.. เมื่อไร?โดยมีโครงสร้างประโยค Which + คำนาม + shall + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Which + car + shall + he + buy?

 

ตัวอย่างประโยค : Which car shall he buy?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร ชอล ฮี บาย?
คำแปล : เขาจะซื้อรถคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามนี้ สามารถใช้ประธานได้ทั้งๆ เอกพจน์ (he, she และ it) และ พหูพจน์ (you, we, they, I)

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย should

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย should กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า ควรจะ.. เมื่อไร? โดยมีโครงสร้างประโยค Which + คำนาม + should + ประธาน + กริยา? เช่น Which + car + should + we + rent?

 

ตัวอย่างประโยค :Which car should we rent?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร ชู้ด วี เรนถึ?
คำแปล : เราควรจะเช่ารถคันไหนดี?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามนี้ สามารถใช้ประธานได้ทั้งๆ เอกพจน์ (he, she และ it) และ พหูพจน์ (you, we, they, I)

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย can

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย can ด้วยกริยาช่วย can จะทำสิ่งนั้น จะทำสิ่งนี้ได้เมื่อไร? โดยมีโครงสร้าง Which + คำนาม + can + ประธาน + กริยา? เช่น Which + car + can + you + buy?

 

ตัวอย่างประโยค :Which car can you buy?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร แคน ยู บาย?
คำแปล : คุณสามารถซื้อรถคันไหนได้บ้าง? (มีเงินเพียงพอ หรือสามารถผ่อนได้)
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามนี้ สามารถใช้ประธานได้ทั้งๆ เอกพจน์ (he, she และ it) และ พหูพจน์ (you, we, they, I)

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย may

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย may โดยมีโครงสร้าง Which + คำนาม + may + ประธาน + กริยา เช่น Which + car + may + you + buy?

 

ตัวอย่างประโยค :Which car may you buy?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร เม ยู บาย?
คำแปล : คุณซื้อรถคันไหนได้บ้าง? คุณน่าจะซื้อรถคันไหนได้บ้าง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามนี้ สามารถใช้ประธานได้ทั้งๆ เอกพจน์ (he, she และ it) และ พหูพจน์ (you, we, they, I)

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย have

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย have ใช้กับประธานพหูพจน์ we, you, I, they โดยมีโครงสร้าง Which + คำนาม + have + ประธาน + กริยาช่องที่ 3 เช่น Which + car + have + they + bought?

 

ตัวอย่างประโยค : Which car have they bought?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร แฮฟฝึ เด บ้อดถึ?
คำแปล : พวกเขาได้ซื้อรถคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม :กริยาช่อง 1 buy เปลี่ยนเป็นช่องที่ 3 bought

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย has

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย has ใช้กับประธานเอกพจน์ he, she หรือ it โดยมีโครงสร้าง Which + คำนาม + has + ประธาน + กริยาช่องที่ 3? เช่น Which + car + has + he + bought?

 

ตัวอย่างประโยค : Which car has he bought?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร แฮส ฮี บ้อดถึ?
คำแปล : เขาได้ซื้อรถคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม :กริยาช่อง 1 buy เปลี่ยนเป็นช่องที่ 3 bought

 

ประโยคคำถามด้วย Which กับกริยาช่วย had

การใช้ Which สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย had ใช้ได้ทั้งประธานเอกพจน์ (he, she และ it) และ พหูพจน์ (you, we, they, I)เป็นการพูด ถึงเรื่องในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยมีโครงสร้าง Which + คำนาม + had + ประธาน + กริยาช่องที่ 3 เช่น Which + car + had + you + used?

 

ตัวอย่างประโยค : Which car had you used?
คำอ่าน :วิชฉุ คาร แฮด ยู ยูส?
คำแปล : คุณเคยใช้รถคันไหน?
คำอธิบายเพิ่มเติม :กริยาช่อง 1 use เปลี่ยนเป็นช่องที่ 3 used อาจจะใช้กริยาอื่น เช่น drive ขับ เปลี่ยนเป็นช่องที่ 3 driven

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Which สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ