บทความนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบคำถามทั่วไป เช่น When, Who, What, How, When, Do, Can เป็นประโยคแบบ Indirect Speech ตัวอย่าง He says, "Who are you." / He asks me who I am.

 

ทำความรู้จักประโยค Direct Speech คำถามแบบต่างๆ

ประโยค Direct Speech คำถาม What

Direct Speech : He say to me, "What is your name?" เขาพูดกับฉัน, "คุณชื่ออะไร"

Indirect Speech : He asks me what my name is.เขาถามฉันว่า ฉันชื่ออะไร

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคแบบ Present Tense ไม่ต้องเปลี่ยนกริยาตาม ยังใช้ is เหมือนเดิม

 

Direct Speech : He said to me, "What is your name?" เขาพูดกับฉัน, "คุณชื่ออะไร"

Indirect Speech :He asked me what my name was. เขาถามฉันว่า ฉันชื่ออะไร

คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคแบบ Past Tense กริยารอง จะเปลี่ยนจาก Present Tense เป็น Past Tense จาก is เป็น was

 

ประโยค Direct Speech คำถาม Who

Direct Speech :He said to me, "Who are you?"เขาพูดกับฉัน, "คุณเป็นใคร"

Indirect Speech : He asked me who I was. เขาถามฉันว่า ฉันเป็นใคร

 

ประโยค Direct Speech คำถาม When

Direct Speech :He said to me, "When will you arrive here?"เขาพูดกับฉัน, "คุณจะมาถึงที่นี่เมื่อไร"

Indirect Speech : He asked me when I would arrive here. เขาถามฉันว่า ฉันจะมาถึงที่นี่เมื่อไร.

 

ประโยค Direct Speech คำถาม How

Direct Speech :He said to me, "How are you?" เขาพูดกับฉัน, "คุณเป็นอย่างไรบ้าง"

Indirect Speech : He asked me how I was. เขาถามฉันว่า ฉันเป็นอย่างไรบ้าง

 

ประโยค Direct Speech คำถาม Where

Direct Speech : He said to me, "Where are you?"เขาพูดกับฉัน, "คุณอยู่ที่ไหน"

Indirect Speech : He asked me where I was. เขาถามฉันว่า ฉันอยู่ที่ไหน

 

ประโยค Direct Speech คำถาม Can

Direct Speech :He said to me, "Can you swim?"เขาพูดกับฉัน, "คุณว่ายน้ำเป็นไหม"

Indirect Speech : He asked me whether I could swim. เขาถามฉันว่า ฉันว่ายน้ำเป็นไหม

 

ประโยค Direct Speech คำถาม Do

Direct Speech :He said to me, "Do you like the dog?" เขาพูดกับฉัน, "คุณชอบสุนัขหรือไม่"

Indirect Speech :He asked if I liked the dog. เขาถามฉันว่า ฉันชอบสุนัขหรือไม่

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เกี่ยวกับเปลี่ยนประโยค Direct Speech ประโยคคำถามทั่วไป เป็น Indirect Speech