บทความนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนประโยค Direct Speech สรรพนามบ่งชี้ตำแหน่ง ระยะทางใกล้ไกล ช่วงเวลา เช่น this, that, these, today, เป็นประโยคแบบ Indirect Speech ตัวอย่าง He says, "this is my house." / He says that that is his house.

 

ทำความรู้จักประโยค Direct Speech บ่งชี้ตำแหน่ง

การใช้ this นี้ / that นั้น

Direct Speech : He says, "this is my house." เขาพูด, "นี่คือบ้านของฉัน"

Indirect Speech : He says that that is his house. เขาพูดว่า นั่นคือบ้านของเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก this เป็น that กริยานำเป็น Present Tense He says, กริยาตามไม่ต้องเปลี่ยน this is

 

การใช้ this นี้ / that นั้น

Direct Speech :He said, "this is my house." เขาพูด, "นี่คือบ้านของฉัน"

Indirect Speech :He said that that was his house. เขาพูดว่านั่นคือบ้านของเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก this เป็น that กริยานำเป็น Past Tense He said, กริยาตาม this is ต้องเปลี่ยนเป็น that was

 

การใช้ these เหล่านี้ / those เหล่านั้น

Direct Speech :He says, "these are my cars." เขาพูด, "เหล่านี้เป็นรถของฉัน" /รถหลายคัน

Indirect Speech :He says that those are his cars. เขาพูดว่า เหล่านั้นเป็นรถของเขา / รถหลายคัน

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน these เป็น those กริยานำเป็น Present Tense He says, กริยาตามไม่ต้องเปลี่ยน those are ซึ่งจะ ใช้กับสิ่งของที่มีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 ชิ้น ขึ้นไป

 

การใช้ these เหล่านี้ / those เหล่านั้น

Direct Speech : He said, "these are my cars."เขาพูด, "เหล่านี้เป็นรถของฉัน / รถหลายคัน"

Indirect Speech :He said that those were his cars. เขาพูดว่า เหล่านั้นเป็นรถของเขา หรือรถเหล่านั้นเป็นของเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน these เป็น those กริยานำเป็น Past Tense He said, กริยาตาม these are ต้องเปลี่ยนเป็น those were

 

ทำความรู้จักประโยค Direct Speech เกี่ยวกับช่วงเวลา

การใช้ now ตอนนี้ / then ตอนนั้น

Direct Speech : Tom says, "I have to go now." ทอมพูด, "ฉันต้องไปตอนนี้."

Indirect Speech : Tom says that he has to go then. ทอมพูดว่า เขาต้องไปตอนนั้น

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก now ตอนนี้ เป็น then ตอนนั้น

 

การใช้ ago ผ่านมาแล้ว / before ก่อนหน้านี้

Direct Speech : Tom said, "I saw Sara two hours ago."ทอมพูด, "ฉันเห็นซาร่าเมื่อ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้ว."

Indirect Speech : Tom said that he had seen Sara two hours before. ทอมพูดว่า เขาเห็นซาร่าเมื่อ 2 ชั่วโมงก่อนหน้านี้

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก ago ผ่านมาแล้ว เป็น before ก่อนหน้านี้

 

การใช้ today วันนี้ / that day วันนั้น

Direct Speech : Tom says, "I see Sara today."ทอมพูด, "ฉันเห็นซาร่าวันนี้."

Indirect Speech : Tom says that he sees Sara that day. ทอมพูดว่า เขาเห็นซาร่าวันนั้น

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก today วันนี้ เป็น that day วันนั้น

 

การใช้ tonight คืนนี้ / that night คืนนั้น

Direct Speech : Tom said, "I saw Sara tonight."ทอมพูด, "ฉันเห็นซาร่าเมื่อคืนนี้."

Indirect Speech : Tom said that he had seen Sara that night. ทอมพูดว่า เขาได้เห็นซาร่าในคืนนั้น

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก tonight คืนนี้ เป็น that night คืนนั้น

 

การใช้ Yesterday เมื่อวาน / the day before วันก่อนนี้

Direct Speech : Tom said, "I saw Sara yesterday."ทอมพูด, "ฉันเห็นซาร่าเมื่อวานนี้."

Indirect Speech : Tom said that he had seen Sara the day before. ทอมพูดว่า เขาได้เห็นซาร่าเมื่อวันก่อนนี้

คำอธิบายเพิ่มเติม : Yesterday เมื่อวาน เป็น the day before วันก่อนนี้

 

การใช้ last night เมื่อคืนนี้ / the night before คืนก่อนนี้

Direct Speech : Tom said, "I saw Sara last night."ทอมพูด, "ฉันเห็นซาร่าเมื่อคืนนี้."

Indirect Speech : Tom said that he had seen Sara last night. ทอมพูดว่า เขาได้เห็นซาร่าในคืนก่อนนี้

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก last night เมื่อคืนนี้ เป็น the night before คืนก่อนนี้

 

การใช้ tomorrow วันพรุ่งนี้ / the next day วันต่อมา

Direct Speech : Tom says, "I will meet Sara tomorrow." ทอมพูด, "ฉันจะพบซาร่า วันพรุ่งนี้."

Indirect Speech : Tom says that he would meet Sara the next day. ทอมพูดว่า เขาจะพบซาร่าในวันต่อมา

คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก tomorrow วันพรุ่งนี้ เป็น the next day วันต่อมา

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เกี่ยวกับเปลี่ยนประโยค Direct Speech สรรพนามบ่งชี้ตำแหน่ง และ ช่วงเวลา เป็น Indirect Speech