การสร้างใบปลิวจะใช้การสร้างกรอบสี่เหลี่ยมขนาด A5 หรือ 14.8 x 21 cm 2 กรอบ แล้วสร้างใบปลิวบนกรอบสี่เหลี่ยม เพื่อจัดวางบนหน้ากระดาษ A4 ก็จะได้ใบปลิว 2 แผ่นต่อหนึ่งหน้ากระดาษ

1. ใน Word ให้คลิกแท็บ Insert
2. คลิก Shapes
3. คลิกเลือก รูปสี่เหลี่ยม เพื่อจะวาดรูปทรงแบบสี่เหลี่ยม
4. ลากเมาส์วาดกรอบสี่เหลี่ยม กรอบนอกสุด ดังภาพ
5. คลิก Format
6. คลิก Size
7. คลิกปุ่ม สามเหลี่ยมชี้ขึ้นหรือชี้ลง เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดสี่เหลี่ยมที่ได้วาดไว้ ให้ปรับขนาดความสูง Height = 21 cm และ Width = 14.8 cm
8. จากนั้นวาดสี่เหลี่ยมด้านใน ขนาด Height = 18 cm และ Width = 12 cm
9. ด้านล่าง ที่มุมล่างซ้ายให้วาดสี่เหลี่ยมไว้เช่นกัน ขนาดตามความเหมาะสม ส่วนนี้ไว้ให้พนักงานขาย เขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
10. ส่วนประกอบอื่นๆ พวกภาพ ข้อความ จะทำในหัวข้อถัดไป

 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outdraw outdrew outdrawn ถอนตัวจาก, ชักออก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น