การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้ง่ายๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์โดยตรง ซึ่งบางคนอาจจะทำเว็บไซต์ทำบล็อกเป็น ภาษาอังกฤษ ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ เมื่อแปลเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่สละสลวย ไม่แน่ใจว่าอ่านรู้เรื่องหรือไม่ ก็สามารถจ้างฝรั่งให้ตรวจ แก้อีกที ซึ่งจะประหยัดเงินกว่าการจ้างเขียนบทความทั้งหมด

 

ตัวอย่างเว็บไซต์แปลภาษา

สำหรับเว็บไซต์ที่สามารถแปลภาษาได้ มีหลายเว็บเช่น
1. แปลผ่าน Google Translate ไปที่ https://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT
2. แปลผ่าน Baidu Translate ไปที่ http://translate.baidu.co.th/
3. แปลผ่าน ilovetranslation ไปที่ https://th.ilovetranslation.com

ตัวอย่างข้อความที่แปลผ่านทั้งสามเว็บไซต์ ซึ่ง

ข้อความภาษาไทยต้นฉบับ

รวมวิธี ประหยัดค่าโทรศัพท์ มือถือแบบต่างๆ.
บทความแนะนำวิธีช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถทำได้หลายแบบ ตั้งแต่การเลือกประเภทของการใช้งานรายเดือนหรือ เติมเงิน การเลือกโปรโมชัน การสมัครโปรโมชัน และแนะนำข้อความระวังอื่นๆ ที่จะดูดเงินในกระเป๋าของเราไปจากการใช้บริการมือ ถือ.

 

ตัวอย่างการแปลผ่าน Google Translate

รวมวิธี ประหยัดค่าโทรศัพท์ มือถือแบบต่างๆ.
บทความแนะนำวิธีช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถทำได้หลายแบบ ตั้งแต่การเลือกประเภทของการใช้งานรายเดือนหรือ เติมเงิน การเลือกโปรโมชัน การสมัครโปรโมชัน และแนะนำข้อความระวังอื่นๆ ที่จะดูดเงินในกระเป๋าของเราไปจากการใช้บริการมือ ถือ.

 

Include phone savings. Various mobile phones
A guide to saving money on mobile phones. This can be done in many ways. From the choice of type of monthly usage or prepaid. Promotion selection Promotion subscription And other warning messages To suck money in our pocket from using mobile services.

 

ตัวอย่างการแปลผ่าน Baidu Translate

รวมวิธี ประหยัดค่าโทรศัพท์ มือถือแบบต่างๆ.
บทความแนะนำวิธีช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถทำได้หลายแบบ ตั้งแต่การเลือกประเภทของการใช้งานรายเดือนหรือ เติมเงิน การเลือกโปรโมชัน การสมัครโปรโมชัน และแนะนำข้อความระวังอื่นๆ ที่จะดูดเงินในกระเป๋าของเราไปจากการใช้บริการมือ ถือ.

Total saving mobile telephone models.
The article introduce how to save mobile phone which can do many. From choosing the type of use, monthly, or prepaid, choosing the promotion application, promotion and introduction text watch the other To suck the money in our pocket from the use of a mobile service.

 

ตัวอย่างการแปลผ่าน ilovetranslation.com

การแปลผ่านเว็บนี้จะมีให้เลือกถึง 3 แบบด้วยกัน
รวมวิธี ประหยัดค่าโทรศัพท์ มือถือแบบต่างๆ.
บทความแนะนำวิธีช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถทำได้หลายแบบ ตั้งแต่การเลือกประเภทของการใช้งานรายเดือนหรือ เติมเงิน การเลือกโปรโมชัน การสมัครโปรโมชัน และแนะนำข้อความระวังอื่นๆ ที่จะดูดเงินในกระเป๋าของเราไปจากการใช้บริการมือ ถือ.

 

ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Include method Cost-saving mobile.
The article introduces a method saves the mobile phone, which can be achieved ranging from to select the types of usage or monthly refill. Choosing a promotion, promotions and subscription instructions, messages and other careful to suck money in our pocket to use the mobile services.

ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Including how to save on phone bills Cell types.
Article How to save cell phone. This can be done in various ways From choosing the type of usage or monthly refill. Choosing Promotional Apply Promo And suggest a more careful To suck money from our pockets to the use of mobile services.

 

ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Total saving mobile telephone models.
The article introduce how to save mobile phone which can do many. From choosing the type of use, monthly, or prepaid, choosing the promotion application, promotion and introduction text watch the other To suck the money in our pocket from the use of a mobile service.

 

หวังว่าบทความนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับท่านใดที่ต้องการแปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคนทำเว็บไซต์ และเมื่อได้บทความตามต้องการแล้ว แนะนำให้นำไปจ้างเจ้าของภาษาตรวจสอบอีกที เพื่อปรับแต่งให้เข้าใจง่าย อ่านแล้วฝรั่งเข้าใจ อาจจะใช้บริการเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ในเว็บไซต์ Fiverr.com โดยค้นหาผู้ที่รับตรวจพรูฟและแก้ไข จะมีค่าบริการหลายแบบเช่น 5000 คำต่อ 5 $ เป็นต้น วิธีนี้ก็ประหยัดกว่าการจ้างเขียนบทความภาษาอังกฤษ ส่วนการชำระเงินนั้นจะจ่ายผ่าน Paypal ต้องเปิดทั้งบัญชี ธนาคารและสมัครสมาชิก Paypal ก็จะซำระเงินได้ทั่วโลก

Proofreading & Editing
Create flawless content with proofreading & editing services
https://www.fiverr.com/categories/writing-translation/proofreading-editing?source=gallery-listing