ในตารางข้อมูลจะต้องมีการกำหนดให้ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเป็นฟิลด์หลักหรือ Primary Key ส่วน ใหญ่จะเป็นฟิลด์ที่เป็นรหัสพนักงาน รหัสสินค้า รหัสการสั่งซื้อ เป็นต้น เพราะฟิลด์เหล่านี้ ข้อมูลจะไม่ซ้ำกัน อย่างเด็ดขาด รหัสพนักงาน 1 คน ก็จะใช้กับพนักงาน 1 คน ถ้าใช้กับหลายคนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

 

การสร้างฟิลด์หลัก (Primary Key)>

1. คลิกฟิลด์ที่ต้องการ
2. คลิกปุ่ม Primary Key
3. จะปรากฏรูปกุญแจที่ฟิลด์นั้นๆ ก็แสดงว่าได้มีการกำหนดค่าฟิลด์หลักเรียบร้อยแล้ว

ยกเลิกฟิลด์หลัก Primary Key

1. คลิกเลือกฟิลด์ที่สร้างฟิลด์หลักไว้ (ปรากฏรูปกุญแจ)

2. คลิกปุ่ม Primary Key ซ้ำอีกครั้ง

การเปลี่ยนฟิลด์หลักเป็นฟิลด์อื่นๆ

1. คลิกเลือกฟิลด์ใหม่
2. คลิกปุ่ม Primary Key

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง leave left left ออกจาก กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง leave left left ออกจาก กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sunburn sunburnt sunburnt ถูกแดดเผา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น