ในตารางข้อมูลจะต้องมีการกำหนดให้ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเป็นฟิลด์หลักหรือ Primary Key ส่วน ใหญ่จะเป็นฟิลด์ที่เป็นรหัสพนักงาน รหัสสินค้า รหัสการสั่งซื้อ เป็นต้น เพราะฟิลด์เหล่านี้ ข้อมูลจะไม่ซ้ำกัน อย่างเด็ดขาด รหัสพนักงาน 1 คน ก็จะใช้กับพนักงาน 1 คน ถ้าใช้กับหลายคนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

 

การสร้างฟิลด์หลัก (Primary Key)>

1. คลิกฟิลด์ที่ต้องการ
2. คลิกปุ่ม Primary Key
3. จะปรากฏรูปกุญแจที่ฟิลด์นั้นๆ ก็แสดงว่าได้มีการกำหนดค่าฟิลด์หลักเรียบร้อยแล้ว

ยกเลิกฟิลด์หลัก Primary Key

1. คลิกเลือกฟิลด์ที่สร้างฟิลด์หลักไว้ (ปรากฏรูปกุญแจ)

2. คลิกปุ่ม Primary Key ซ้ำอีกครั้ง

การเปลี่ยนฟิลด์หลักเป็นฟิลด์อื่นๆ

1. คลิกเลือกฟิลด์ใหม่
2. คลิกปุ่ม Primary Key

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แนะนำไอเดียทำบ้านให้เช่ารายวันมีหลังเดียวก็หาเงินหมื่นได้

การมีที่พักเพียงห้องเดียว หรือบ้านเพียงหลังเดียวก็มีโอกาสสร้างรายได้หลักพันหลักหมื่นต่อเดือนได้ จากการให้เช่าแบบรายวัน โดยเฉพาะการมีบ้านอยู่ในแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้ว ยิ่งมีโอกาสสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว นักเดินทาง เซลล์ขายของที่ต้อง เดินทางติดต่อลูกค้าทุกเดือน อ่านเพิ่มเติม..