ก่อนสร้างความสัมพันธ์ตารางข้อมูลจะต้องออกแบบตารางข้อมูลให้มีฟิลด์ที่สัมพันธ์กัน เพื่อใช้เชื่อมโยงกันก่อน เช่น ฟิลด์ cuscode ที่มี อยู่ทั้งในตาราง ข้อมูลลูกค้าและตารางข้อมูลการสั่งซื้อ

 

วิธีสร้างความสัมพันธ์ตารางข้อมูล
1. คลิก Database Tools
2. คลิก Relationships
3. คลิกชื่อตารางข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Add
4. ครบแล้ว คลิกปุ่ม Close
5. จากตัวอย่างเพิ่มเข้าไป 3 ตารางข้อมูล

6. ชี้ที่ฟิลด์ cuscode ในตารางข้อมูล customer แล้วลากไปวางซ้อนกับฟิลด์ cuscode ในตารางข้อมูล order
7. คลิกปุ่ม Create

8. ฟิลด์ชื่อ sheetcode ในตารางข้อมูล sheetstock ไปวางซ้อนกับฟิลด์ sheetcode ในตารางข้อมูล order
9. คลิกปุ่ม Create
10. ผลที่ได้ จะปรากฏเส้นเชื่อมโยงระหว่างฟิลด์
11. บันทึกงานเก็บไว้โดยคลิกปุ่ม Save

 

การตัดความสัมพันธ์ที่ได้สร้างการเชื่อมโยงไว้ระหว่างตารางข้อมูล

1. คลิกชื่อตารางข้อมูล เช่น order
2. คลิกที่เส้นเชื่อมโยง
3. กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์เพื่อลบเส้นเชื่อมโยง
4. ต้องการลบเส้นเชื่อมโยงทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม Clear Layuot ความสัมพันธ์ทั้งหมดจะถูกลบ
5. คลิกปุ่ม Yes

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ในความทุกข์มักมีความสุขซ่อนอยู่ใกล้ๆ เสมอ

ความทุกข์กับความสุขเป็นของคู่กันเหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน หรือด้านมืด ด้านสว่าง ในความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่นั้น จะมีความสุขซ่ออยู่ในอีกมุมหนึ่ง ทุกข์มาก ความสุขมากก็รออยู่ ทุกข์น้อย ก็สุขน้อย การหาความสุขให้เจออาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิด วิธีมองเท่านั้นเอง  อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bleed, bled, bled เลือดออก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูป ไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น