บทความแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ อาชีพนี้ยังไปได้ดี แม้ว่าปัจจุบันใน Google จะมีวิดีโอทุกเรื่องที่เราสามารถศึกษาเองได้ แต่ก็ยังมีหลายคนที่อยากจะเรียนกับผู้สอนตัวเป็นๆ มากกว่า

 

ใน Google หรือ Youtube อาจจะมีทุกเรื่องที่เราอยากรู้ โดยเฉพาะด้านไอที คอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟท์แวร์ แต่เนื้อหาจะ ไม่ปะติดปะต่อ ต่างจากการเรียนกับสถาบัน หรือผู้สอนโดยตรง ซึ่งจะเรียบเรียงเนื้อหาที่สามารถนำมาใช้ได้จริง และมี เนื้อหาที่ไม่มีใน Google หรือ Youtube เพราะเทคนิคการใช้งานขั้นสูงบางเรื่องอาจจะไม่มีใครเปิดเผย

 

การเตรียมตัวเพื่อจะเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์นั้นไม่ยาก ผู้เขียนมีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้

1. การศึกษาหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมต่างๆ การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมใดๆ ก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือการจัดทำแบบฝึกหัด หรือเอกสารประกอบการ สอน ต้องออกแบบให้ดี และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้

เอกสาร หรือแบบฝึกหัดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการสอน เพราะจะสามารถควบคุมการเรียนการสอน ให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกันได้ เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆ กันจะช่วยลดปัญหาสำหรับผู้เรียนบางคนที่ไม่มีพื้นฐาน อาจจะตามไม่ทัน ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมภายหลังได้

การจัดทำเอกสารประกอบการสอนอาจจะทำเป็นสื่อมัลติมิเดียด้วยเช่นกัน เพราะปัจจุบันนี้ แทบทุกคนจะใช้สมาร์ทโฟน หากมีสื่อวิดีโอ ก็จะสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา

 

2. สร้างประสบการณ์ให้กับตัวเอง สะสมชั่วโมงบินให้มาก

ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่นั้น คุณก็สามารถเริ่มสะสมชั่วโมงบินได้โดยไม่ต้องรอเรียนให้จบปริญญา เพราะหลายแห่ง ก็ รับครูพาร์ททาม โดยเฉพาะการสอนเด็กเล็ก สิ่งสำคัญก็คือ เอกสารประกอบการสอน และฝึกสอนตามนั้น จะทำให้คุณมี ความเป็นมืออาชีพ และจะสามารถสอนได้อย่างไม่ตัดขัด เพราะเรียบเรียงจากความเข้าใจของตัวเอง

ในการสมัครเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์กับสถาบันต่างๆ จะต้องนำเสนอ โดยการสอนหน้าห้อง ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ พิจารณา การเตรียมตัวไม่ยาก ให้สอนตามเอกสารประกอบการสอนที่ได้จัดทำไว้

 

3. คอมพิวเตอร์ค่อนข้างกว้างจะสอนอะไรดี

ปัจจุบันความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ค่อนข้างกว้าง การสอนใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป อย่างโปรแกรมออฟฟิศ โปรแกรม กราฟิค เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ต้องเป็น แต่อาจจะเพิ่มในเรื่องโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ เพราะแนวนี้ ค่าใช้จ่ายเรื่องซอฟแวร์ ไม่สูงมาก เช่น สอนทำเว็บบล็อก Blogger สอนทำเว็บไซต์ Joomla หรือ WordPress หากจะต้องเปิดศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ เป็นของตนเอง ค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเงินซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์

 

4. เลือกศึกษาโปรแกรมที่มีช่องทางต่อยอดความรู้ได้

การเลือกโปรแกรมในลักษณะนี้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตกงานนั่นเอง เช่น สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ก็มีบริการ เสริมด้านอื่นๆ ด้วยเช่น ขายธีม ขายโปรแกรมเสริม หรือขายบทความ เป็นต้น หากไม่มีงานสอน ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องราย ได้ เพราะยังมีรายรับจากช่องทางอื่นนั่นเอง

 

5. การผลิตสินค้าหรือผลงานทางวิชาการ

การเตรียมเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนต่างๆ ต้องทำให้มีความเป็นมืออาชีพ เช่น จัดทำเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ จัดทำเป็นวิดีโอ หรือสื่อประเภทต่างๆ เพราะผลงานเหล่านี้ เราสามารถขายต้นฉบับหรือนำเสนอสำนักพิมพ์ได้ เป็นการ สร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง มีรายรับหลายทาง

อาชีพสอนคอมพิวเตอร์หรืออบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ ปัจจุบัน หากเป็นแนวสร้างเว็บไซต์จะมีรายรับที่ค่อนข้างดี เพียง แต่ต้องออกแบบเนื้อหาให้ดี เพราะการทำเว็บไซต์จะมีช่องทางสร้างรายได้ เช่น สอนทำเว็บไซต์หาเงิน Adsense สอนทำ เว็บไซต์ขายสินค้า สอนทำเว็บไซต์ตัวแทนขายสินค้า เป็นต้น

 

ส่วนสถานที่สอนนั้น ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อน เพราะมีสถานที่ให้เช่า พร้อมอุปกรณ์ เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม ก็ สามารถเริ่มการสอนได้ทันที

อาชีพแนวนี้ยังไปได้ โดยเฉพาะหลักสูตรในการประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อนำไปสร้าง รายได้ สร้างอาชีพโดยตรงจะยังไปได้ดี เพราะเนื้อหาแนวนี้ อาจจะไม่มีใน Google หรือ Youtube นั่นเอง