แอป LINE จะมี LINE Keep ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้แชทในห้องแชท แต่ตอนนี้กำลังจะปิดการให้บริการแล้ว ต้องสำรองข้อมูลภายใน 28 สิงหาคม 2567 หาแอปอื่นมาใช้แทน ซึ่งก็มีหลายแอปเช่น ดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บไว้ในเครื่องโดยตรง กรณีเป็นข้อความก็ใช้แอปจัดบันทึก อย่าง Google Keep หรือแอปจดโน้ต

ในการใช้แอปแชท LINE จะมีการส่งข้อความ ส่งภาพ วิดีโอ การจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น จะสามารถเก็บไว้ใน LINE Keep ได้ ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับผู้ใช้ไลน์ แต่ตอนนี้ได้ปิดการใช้งานแล้ว ใครที่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้ ก็จัดการคัดลอกออกไปไว้ที่อื่น และหาที่เก็บข้อมูลฟรีอื่นๆ ไว้ใช้งานต่อไป

 

วิธีสำรองข้อมูลออกจาก LINE KEEP

สำหรับใครที่เคยคัดลอกข้อมูลไปเก็บไว้ใน LINE KEEP ให้ตรวจสอบและสำรองข้อมูลเก็บไว้โดย
1. แตะหน้าหลัก และ Keep ตามลำดับ
2. ข้อมูลใน Keep มีหลายประเภท เช่น รูป วิดีโอ ลิงก์ ข้อความ ไฟล์ สถานที่ แตะเลือกที่ต้องการ เช่น ไฟล์
3. แตะเลือก ไฟล์ที่ต้องการ
4. แตะเลือก ดาวน์โหลดลงเก็บในพื้นที่เก็บข้อมูลในมือถือ

 

สำรองข้อความใน Keep เก็บไว้

การสำรองข้อมูลที่เป็นข้อความ ให้ส่งเข้าแอป จดโน้ต เช่น Google Keep
1. สำหรับการใช้มือถือแอนดรอยด์ ในเครื่องให้ติดตั้งแอป Google Keep ในเครื่องเสียก่อน
2. ใน LINE ให้เข้า KEEP แล้วแตะ ข้อความ
3. แตะค้าง ข้อความที่ต้องการส่งออก แล้วแตะ แชร์


4. แตะเลือก แอป Google Keep หรือ โน้ตของ Keep
5. แตะและพิมพ์ชื่อ ข้อความ เช่น ข้อความอวยพร
6. แตะ บันทึก
7. การเปิดดูข้อความที่บันทึกไว้ ก็แตะ โน้ตของ Keep

 

สำรองข้อมูล รูปภาพ และ วิดีโอ

สำหรับข้อมูลที่เป็น รูปภาพ และ วิดีโอ ที่ได้นำเข้ามาจัดเก็บไว้ใน Line KEEP จะสำรองง่ายกว่า แต่ก็ต้องดูก่อนว่า ในมือถือมีพื้นที่ว่างมากพอ
1. เข้า LINE KEEP แล้วแตะ ดาวน์โหลดรูปและวิดีโอ
2. แตะ เลือกทั้งหมด จะไม่เสียเวลาเลือกไปทีละรูป
3. ภาพและวิดีโอถูกเลือกแล้ว แตะ ดาวน์โหลด ลงเก็บในมือถือได้เลย


4. แตะ ตกลง
5. การดู รูป และ วิดีโอ ที่ได้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในมือถือแอนดรอยด์ของเรา ให้แตะเปิดแอป Files by Google
6. เข้าแอปแล้ว แตะ วิดีโอ เพื่อดูไฟล์วิดีโอ หรือ รูปภาพ เพื่อดูภาพ ที่ได้ดาวน์โหลดจาก LINE KEEP มาเก็บไว้ในมือถือ

 

สรุป

เชื่อว่าหลายคนคงจะไม่เก็บข้อมูลไว้ใน Keep หากเป็นภาพหรือวิดีโอ ก็จะเก็บลงเครื่องเสียมากกว่า แต่หากเก็บไว้ใน LINE KEEP ก็ต้องรีบสำรองข้อมูลภายใน 28 สิงหาคม 2567 นี้ เพราะจะปิดให้บริการแล้ว