บทความนี้จะมาแนะนำวิธีแยกเสียงเพลง โดยแยกเสียงดนตรี ออกจากเสียงร้อง แล้วนำเสียงดนตรีไปทำคาราโอเกะ ด้วยการร้องเพลงเอง คัฟเเวอร์เพลงด้วยแอป Bandlab พร้อมวิธีปรับแต่งเสียงร้องให้น่าฟัง โดยจะเป็นการทำงานในมือถือแอนดรอยด์

 

อยากจะทำเพลงเอง ไม่ยาก สามารถใช้เสียงดนตรีเพลงของใครก็ได้ แยกเสียงร้องออก แล้วก็ร้องใส่เสียงของตัวเองเข้าไป

 

วิธีแยกเสียงร้องออกจากเสียงดนตรี

ก่อนอื่นให้เลือกเพลงที่ต้องการ ก่อนจะนำมาแยกเสียงร้อง เสียงดนตรี ออกจากกัน อ่านได้ในบทความนี้

 

การนำเสียงดนตรีไปใส่เสียงร้อง

เมื่อแยกเสียงออกจากกันแล้ว คราวนี้ก็จะนำเสียงดนตรีไปใส่เสียงร้องด้วยแอป Bandlab
1. ให้เข้าแอป Bandlab
2. เข้าแอปแล้วแตะ +
3. แตะ Import File
4. แตะ เสียง
5. แตะเลือกเสียงดนตรีที่ได้แยกเอาไว้แล้ว


6. นำไมค์และหูฟังมาต่อกับมือถือในลักษณะดังภาพ โดยใช้สาย Y แล้วใส่หูฟังเพื่อฟังเสียง ขณะร้อง เสียงดนตรี และ เสียงร้องของเรา ก็จะไม่เข้าไปผสมกันเป็นเสียงเดียว จะแยกเสียงดนตรี เสียงร้องออกจากกัน


7. กลับไปที่แอป Bandlab แล้วแตะ + เพิ่มเสียงร้อง
8. แตะเลือก Voice/Audio
9. จะปรากฏแทร็กเสียงเพิ่มเข้ามา ให้เลื่อนเส้นเวลาไปจุดเริ่มต้น ซ้ายมือถือ
10. แตะเพลย์ เพื่อฝึกร้องก่อน พร้อมแล้วแตะบันทึกเสียงได้เลย


11. บันทึกเสียงเสร็จแล้ว แตะ Fx เพื่อปรับแต่งเสียงร้อง
12. เลือกเอฟเฟคต์เสียงร้องตามต้องการ
13. เสร็จแล้วแตะ X ปิดหน้าจอปรับแต่งเสียง
14. จะพบกับแทร็กเสียง 2 แทร็ก โดยช่องบนจะเป็นเสียงดนตรี ช่องล่าง เสียงร้องของเราเอง
15. เลื่อนเส้นเริ่มเล่นเพลงไปตำแหน่งซ้ายมือสุด แล้วแตะ เพลย์ ลองฟังเสียง
16. ปรับแต่งเสียง ลดหรือเพิ่มความดังของเสียง


17. ปรับแต่งระดับเสียง เช่น ลดเสียงเพลงให้เบาลง หรือ ปรับเสียงร้องให้ดังขึ้น
18. หากต้องการลบเสียงร้องออก ให้แตะไอคอน 3 จุด แล้วแตะ Remove
19. แตะ บันทึกเสียง
20. แตะเลือก Save
21. แตะและพิมพ์ชื่อไฟล์ เช่น test แล้วแตะ Save
22. จากนั้น แตะออก จากการทำงาน

 

การนำไฟล์เสียงไปใช้งาน

หลังจากทำเพลงของเราเสร็จแล้ว คราวนี้การนำไปใช้งาน ให้..
1. ในหน้าจอแอป BandLap แตะไอคอน โน้ต
2. แตะเลือก My Projects
3. แตะเลือกไฟล์เสียงที่ได้สร้างไว้ เช่น test


4. แตะดาวน์โหลดและ เลือก Audio ดาวน์โหลดเฉพาะเสียงร้อง
5. แตะเลือกแอป จัดการไฟล์ เพื่อเก็บไว้ในแอปนี้
6. แตะเลือก โฟลเดอร์ Download แล้วแตะ วาง


7. ไปดูไฟล์เสียงที่ได้ แตะเปิดแอป Files
8. แตะเลือก เรียกดูและ เสียง
9. จะพบกับไฟล์เสียงจะอยู่บนสุด แตะเพื่อฟังเสียงได้เลย