บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง offset offset offset ตอบแทน, หัก, ชดเชย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

offset ออฟเซ็ต / offset ออฟเซ็ต / offset ออฟเซ็ต / ตอบแทน, หัก, ชดเชย คำศัพท์นี้จะใช้พูดถึง การจ่ายค่าชดเชย หรือขอคืนภาษี เช่น ใช้บิลค่าน้ำมัน ขอคืนภาษี หรือการบริจาคต่างๆ ก็ขอคืนภาษีจากสรรพากร

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He offsets 10,000 bath for the car accident.
คำอ่าน ฮี ออฟเซ็ตสึ เทน เทาซันบ้าท ฟอร เดอะ คาร แอ็กซิเดน
คำแปล เขาจ่ายค่าชดเงิน 10,000 บาท/He offsets 10,000 bath สำหรับอุบัติเหตุทางรถยนต์ for the car accident (เขาอาจจะขับไปชนคู่ กรณี และเป็นฝ่ายผิดจึงจ่ายเงินชดเชยให้ หรือให้ความช่วยเหลือ) กริยา offset เติม s เพราะประธาน He เป็นเอกพจน์

 

ประโยค The pets offset the loneliness.
คำอ่าน เดอะ เพ็ดสึ ออฟเซ็ด เดอะ โลนลิเนส
คำแปล สัตว์เลี้ยง/ The pets ชดเชย/offset ความเหงา /the loneliness

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He offset 10,000 bath for the car accident.
คำอ่าน ฮี ออฟเซ็ต เทน เทาซันบ้าท ฟอร เดอะ คาร แอ็กซิเดน
คำแปล เขาจ่ายค่าชดเงิน 10,000 บาท/He offset 10,000 bath สำหรับอุบัติเหตุทางรถยนต์ for the car accident เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต จึงใช้ offset ไม่เติม s

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had offset 10,000 bath for the car accident.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด ออฟเซ็ต เทน เทาซันบ้าท ฟอร เดอะ คาร แอ็กซิเดน
คำแปล เขา ได้จ่ายค่าชดเงิน 10,000 บาท/He has offset 10,000 bath สำหรับอุบัติเหตุทางรถยนต์ for the car accident

 

ประโยค Some touring expenses can be offset against tax.
คำอ่าน ซัม ทัวริง เอ็กสะเพนเสส แคน บี ออฟเส็ด อะเกนสะ แท็กสึ
คำแปล ค่าใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวบางอย่าง /Some touring expenses สามารถใช้หัก/can be offset against ภาษีได้ / tax

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค The government is offsetting money for farmers from flood.
คำอ่าน เดอะ กัฟเวินเมน อิส ออฟเซ็ตติง มันหนิ ฟอร์ เดอะ ฟาร์เมอะ ฟรอม ฟลาด
คำแปล รัฐบาล/The government กำลังให้เงินชดเชย/is offsetting money แก่เกษตรกร/for farmers จากน้ำท่วม /from flood.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will offset 10,000 bath for the car accident.
คำอ่าน ฮี วิล ออฟเซ็ต เทน เทาซัน บาท ฟอร เดอะ คาร แอ็กซิเดน
คำแปล เขา /He จะช่ายเงินชดเชย 10,000 บาท สำหรับอุบัติเหตุรถยนต์ (ที่เกิดขึ้น ซึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายผิด)

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การใช้คำสันธาน where เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน where / แว / ที่ซึ่ง เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบาย เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง override overrode overridden แทนที่ ทำบางอย่างแทนที่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น