บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง buy bought bought ซื้อ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

buy บาย / bought บอท / bought บอท / ซื้อ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He buys a new smartphone.
คำอ่าน ฮี บายสึ สะ นิว สมาร์ทโฟน
คำแปล เขา/He/ ซื้อ/buys (เติม s ประธานเอกพจน์) มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่/a new smartphone

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He bought a new smartphone yesterday.
คำอ่าน ฮี บอท อะ นิว สมาร์ทโฟน เยสสะเตอเด
คำแปล เขา/He ซื้อ/bought มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เมื่อวานนี้ หรือ เมื่อวานนี้เขาซื้อมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะ เป็น Perfect tense
ประโยค He has bought a new smartphone for two months.
คำอ่าน ฮี แฮส บอท อะ นิว สมาร์ทโฟน ฟอ ทู มันสึ
คำแปล เขา ได้ซื้อ/has bought มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ มาได้ 2 เดือนแล้ว/ for two months

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค She is buying food on the fresh market.
คำอ่าน ชี อิส บายอิง ฟู่ด ออน เดอะ เฟรชชะ มาเก็ด
คำแปล หล่อน กำลังซื้อ/is buying อาหาร/food อยู่ที่ตลาดสด/ on fresh market

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค I will buy food on the fresh market tomorrow.
คำอ่าน ไอ วิล บาย ฟู่ด ออน เดอะ เฟรชชะ มาเก็ด ทูโมโร
คำแปล ฉัน จะซื้อ/will buy อาหารที่ตลาดสุด พรุ่งนี้

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Buying goods via website is cheaper than the marketplace..
คำอ่าน บายอิง กู้ดสึ เวีย เว็บไซ้ อิส ชีบเป่อ แดน เดอะ มาเก็ดเพลสสึ
คำแปล การซื้อสินค้า/Buying goods ผ่านทางเว็บไซต์/via website ถูกกว่า/is cheaper than ซื้อจากตลาดหรือร้านค้าทั่วไป

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

purchase/ เพอเชส / ซื้อ จับจ่าย จัดซื้อ
pay out /เพย์ เอ๊า / จับจ่าย ใช้สอย ซื้อ
spend / สะเปนถึ / ใช้เงิน จับจ่าย ใช้จ่าย