บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outshine outshone outshone โดดเด่น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outshine เอ๊าชาย/ outshone เอ๊าโชน/ outshone เอ๊าโชน / โดดเด่น, บดบังรัศมี,

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1
ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค she outshines me in singing.
คำอ่าน ชี เอ๊าชายสะ มี อิน ซิงงิง
คำแปล หล่อนโดดเด่นกว่าฉัน/she outshines me ในเรื่องการร้องเพลง/in singing กริยา outshine เติม s เพราะประธานเป็น เอกพจน์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2
ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค she outshone me in singing.
คำอ่าน ชี เอ๊าชายสะ มี อิน ซิงงิง
คำแปล หล่อนโดดเด่นกว่าฉัน/she outshines me ในเรื่องการร้องเพลง/in singing เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต กริยา outshone เปลี่ยนจาก outshine เป็น outshone

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has outshone in singing since she was ten.
คำอ่าน ชี แฮ่ส เอ๊าโชน อิน ซิงงิง ซิ้น ชี วอส เทน
คำแปล หล่อนเริ่มฉายแววเก่ง หรือโดดเด่น ในเรื่องการร้องเพลง ตั้งแต่เธออายุได้ 10 ขวบ

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แปลงข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

การแปลงในลักษณะนี้จะคล้ายกับภาษาคาราโอเกะ ฉันจะไปโรงเรียน Chan cha pai rorgrian. อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง leave left left ออกจาก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น