บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง oversew oversewed oversewn เย็บขอบเข้าด้วยกัน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

oversew โอเวอซอ / oversewed โอเวอซ้อด / oversewn โอเวอซอน เย็บขอบเข้าด้วยกัน เย็บขอบผ้าเข้าด้วยกัน โดยการนำผ้าสอง ชิ้นมาเย็บขอบของฝ้าทั้งสองเข้าด้วยกัน เช่น เย็บเป็นกระเป๋า ถุงผ้า

 

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค she oversews the fabrics.
คำอ่าน ชี โอเวอซอสึ เดอะ แฟบบะหริกสึ
คำแปล หล่อนเย็บขอบผ้าเข้าด้วยกัน she oversews the fabrics เย็บไปตามขอบ อาจจะเป็นการนำผ้ามาต่อกัน หรือ เย็บเป็นถุง กระเป๋า

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค she oversewed the fabrics.
คำอ่าน ชี โอเวอซ้อด เดอะ แฟบบะหริกสึ
คำแปล หล่อนเย็บขอบผ้าเข้าด้วยกัน she oversewed the fabrics เย็บไปตามขอบผ้า ให้ติดกัน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค she had oversewn the fabrics already.
คำอ่าน ชี โอเวอซ้อด เดอะ แฟบบะหริกสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล หล่อนได้เย็บขอบผ้าเข้าด้วยกัน / she had oversewn the fabrics เสร็จเรียบร้อยแล้ว /already

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sew / ซอ /เย็บ