บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shake เช้ก / shook ชู่ก / shaken เช้กเกน / สั่น เขย่า ไหว กระเทือน โยก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่าง การใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

shake เช้ก / shook ชู่ก / shaken เช้กเกน / สั่น เขย่า ไหว กระเทือน โยก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He shakes the coffee tin before drinking.
คำอ่าน ฮี เช้กสึ เดอะ คอฟฟี่ ทิน บีฟอร ดริงกิง
คำแปล เขาเขย่า /He shakes กระป๋องกาแฟ /the coffee tin ก่อนดื่ม /before drinking

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The buildings shake because of earthquake.
คำอ่าน เดอะ บิลดิงสึ เช้ก บีคอส ออฟ เอิ๊ดเคว้ก
คำแปล ตึก (หลายแห่ง)สั่นไหว / The buildings shake เพราะแผนดินไหว /because of earthquake

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He shakes the shirt to rid of dust.
คำอ่าน ฮี เช้กสึ เดอะ เชิ่ด ทู ริด ออฟ ดัสสะถึ
คำแปล เขาสะบัด /He shakes เสื้อ /the shirt เพื่อไล่ฝุ่น /to rid of dust.

 

ประโยค He shakes my hand.
คำอ่าน ฮี เช้กสึ มาย แฮน
คำแปล เขา (จับ)เขย่า / He shakes มือของฉัน / my hand

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He shook the coffee tin before drinking.
คำอ่าน ฮี ชู่ก เดอะ คอฟฟี่ ทิน บีฟอร ดริงกิง
คำแปล เขาเขย่า /He shook กระป๋องกาแฟ /the coffee tin ก่อนดื่ม /before drinking

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has shaken the coffee tin before drinking.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เช้กเกน เดอะ คอฟฟี่ ทิน บีฟอร ดริงกิง
คำแปล เขาได้เขย่า /He has shaken กระป๋องกาแฟ /the coffee tin ก่อนดื่ม /before drinking

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The buildings have shaken because of earthquake.
คำอ่าน เดอะ บิลดิงสึ แฮ่ฟ เช้กเกน บีคอส ออฟ เอิ๊ดเคว้ก
คำแปล ตึก (หลายแห่ง)ได้สั่นไหว / The buildings have shaken เพราะแผนดินไหว /because of earthquake

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is shaking the shirt to rid of dust.
คำอ่าน ฮี อิส เช้กกิง เดอะ เชิ่ด ทู ริด ออฟ ดัสสะถึ
คำแปล เขากำลังสะบัด /He is shaking เสื้อ /the shirt เพื่อไล่ฝุ่น /to rid of dust.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will shake the shirt to rid of dust.
คำอ่าน ฮี วิล เช้ก เดอะ เชิ่ด ทู ริด ออฟ ดัสสะถึ
คำแปล เขาจะสะบัด /He will shake เสื้อ /the shirt เพื่อไล่ฝุ่น /to rid of dust.

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

rack / แรกขึ / เขย่า
vibrate / ไว้เบรด / สั่น
quake / เคว่ก / สะเทือน

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outswim outswam outswum ว่ายน้ำเก่ง, ว่ายน้ำเก่งกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น