บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง show showed shown แสดง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

show โช / showed โชถึ / shown โชน / แสดง อวด ปรากฏ

show โช / showed โชถึ / showed โชถึ / แสดง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He shows me the new car.
คำอ่าน ฮี โชวสึ มี เดอะ นิว คาร
คำแปล เขาอวดฉัน / He shows me รถใหม่ /the new car หรือเขาอวดรถใหม่กับฉัน

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They show us the new products.
คำอ่าน เด โชว อัส เดอะ นิว พร๊อดักสึ
คำแปล พวกเขาแสดง /They show us สินค้าตัวใหม่แก่พวกเรา /the new products

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They show how to cook Thai food.
คำอ่าน เด โช อัส ฮาว ทู คุ้ก ไทย ฟู่ด
คำแปล พวกเชาแสดงหรือสาธิต /They show how วิธีทำอาหารไทย /to cook Thai food

 

ประโยค She don't show any interest at me.
คำอ่าน ชี ด๊อนถึ โช แอนหนิ อินเตอเรส แอ้ด มี
คำแปล หล่อนไม่แสดง /She don't show ความสนใจใดๆ ที่ตัวฉัน /any interest at me หรือไม่สนใจฉันเลย

 

ประโยค There's car show at IMPACT Arena today.
คำอ่าน แดสะ คาร โชว แอ้ด อิมแพค อารีนา ทูเด
คำแปล มีงานแสดงรถ /There's car show ที่อิมแพ็คอารีนา /at IMPACT Arena วันนี้ /today

 

ประโยค Please show your ID card.
คำอ่าน พลีส โชว ยัว ไอดี คาด
คำแปล โปรดแสดง /Please show บัตรประจำตัวประชาชน /your ID card.

 

ประโยค The clock shows 8:00 a.m.
คำอ่าน เดอะ คล็อก โชวสึ เอ้ด เอ เอ็ม
คำแปล นาฬิกาแสดง /The clock shows เวลา 8 โมงเช้า / 8:00 a.m

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He showed me the new car.yesterday.
คำอ่าน ฮี โชวถึ มี เดอะ นิว คาร เยสสะเตอเด
คำแปล เขาอวดฉัน / He showed me รถใหม่ /the new car เมื่อวานนี้ / yesterday หรือเขาอวดรถใหม่กับฉัน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has shown me the new car.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส โชน มี เดอะ นิว คาร
คำแปล เขาได้อวดฉัน / He has shown me รถใหม่ /the new car หรือเขาได้อวดรถใหม่กับฉัน

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have shown us the new products.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ โชน อัส เดอะ นิว พร๊อดักสึ
คำแปล พวกเขาได้แสดง /They have shown us สินค้าตัวใหม่แก่พวกเรา /the new products

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are showing us the new products.
คำอ่าน เด อาร โชอิง อัส เดอะ นิว พร๊อดักสึ
คำแปล พวกเขากำลังแสดง /They are showing us สินค้าตัวใหม่แก่พวกเรา /the new products

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will show us the new products tomorrow.
คำอ่าน เด วิล โชว อัส เดอะ นิว พร๊อดักสึ ทูโมโร
คำแปล พวกเขาจะแสดง /They will showing us สินค้าตัวใหม่แก่พวกเรา /the new products พรุ่งนี้

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

display / ดิสสะเปล/ แสดง
flourish / ฟะลัวริชฉุ / อวด
appear / อ๊าพเพีย / ปรากฏ

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เตรียมรับมือกับปัญหาเรื่องงานและปัญหาเรื่องเงินที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปัญหาเรื่องงาน การตกงาน รายรับลดลง การถูกจ้างออก ฯลฯ ปัญหาเรื่องการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า หากเตรียมตัวรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยบรรเทาความความทุกข์กายทุกข์ใจ ความสูญเสียทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตลงได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งเรื่องแบบนี้พร้อมจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ตลอดเวลา อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง creep crept crept คืบคลาน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น